Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

ZAKŁAD FUNKCJONOWANIA EKOSYSTEMÓW MORSKICH

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Wołowicz

tel: 58 523 68 57 w. 6857
fax: 58 523 66 78


 

PRACOWNIA BIOINDYKACJI
ŚRODOWISK MORSKICH

Kierownik:
prof. UG dr hab. Adam Sokołowski

PRACOWNIA EKOLOGII ESTUARIÓW

Kierownik:
prof. dr hab. Maciej Wołowicz

PRACOWNIA EKOFIZJOLOGII
ROŚLIN MORSKICH

Kierownik:
prof. dr hab. Adam Latała

Profesorowie:


Adiunkci:


Pracownicy techniczni:


Doktoranci:

I rok

  • mgr Marek Klin

II rok

  • mgr Justyna Świażak

III rok

IV rok

  • mgr Ludmiła Sromek
  • mgr Zuzanna Sylwestrzak
  • mgr Sandra Zabrzańska

V rok

VI rok

VII rok

  • mgr Marcelina Ziółkowska