Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

ZAKŁAD FUNKCJONOWANIA EKOSYSTEMÓW MORSKICH

Kierownik: prof. UG, dr hab. Adam Sokołowski

tel: 58 523 68 56 w. 6856
fax: 58 523 66 78

 

Profesorowie:


Adiunkci:

Pracownicy techniczni:


Doktoranci:

mgr Gracjana Budzałek

mgr Zofia Konarzewska

mgr Alicja Michnowska

mgr Klaudia Świcka

mgr Neil Duba