dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska

adiunkt

pok. 223a

tel. (58) 523 68 23

a.kubowicz-grajewska@ug.edu.pl

  Specjalność: geologia morza

Zainteresowania badawcze:

 • ochrona brzegów morskich,

 • morfolitodynamika brzegu i podbrzeża,

 • geologia strukturalna.

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2019 - adiunkt w Zakładzie Geofizyki Instytutu Oceanografii UG

 • 2012-2019 - adiunkt w Zakładzie Geologii Morza Instytutu Oceanografii UG.

Prowadzone zajęcia:

 • Tektonika - wykład i ćwiczenia, geologia,

 • Geologia morza - ćwiczenia, geologia,

 • Sedymentologia z elementami tektoniki - ćwiczenia terenowe w Sudetach, geologia,

 • Pracownia magisterska - oceanografia,

 • Geology of the ocean and sea floor - oceanografia, geologia, geografia.

Pozostałe:

 • Zastępca Dyrektora Instytutu Oceanografii ds. Edukacji i Kształcenia
 • koordynator sylabusów dla kierunku Geologia od 2013 roku.