dr Maria Rucińska

adiunkt

pok. 219

tel. (58) 523 68 19

maria.rucinska@ug.edu.pl

  Specjalność: geologia morza

 Zainteresowania badawcze:

 • geomorfologia morska,

 • lito- i morfodynamika brzegów morskich,

 • bezinwazyjne metody badań dna morskiego.

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 2019 - adiunkt w Zakładzie Geofizyki Instytutu Oceanografii UG,

 • 2014-2019 - adiunkt w Zakładzie Geologii Morza Instytutu Oceanografii UG,

 • 2010-2014 - asystent w Zakładzie Geologii Morza Instytutu Oceanografii UG.

Prowadzone zajęcia:

 • Geologia osadów morskich - wykład i ćwiczenia, geologia,

 • Geologia osadów Morza Bałtyckiego - wyklad i ćwiczenia, oceanografia,

 • Geofizyka - ćwiczenia, geologia,

 • Bezinwazyjne metody badań dna morskiego - ćwiczenia, oceanografia i geologia,

 • Geologia morza - ćwiczenia, geologia i oceanografia,

 • Warsztaty specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej - oceanografia.