Zakład Geologii Morza

 

Aparatura badawcza Zakładu Geologii Morza:

 • zestawy sit oraz wytrząsarka do analizy granulometrycznej osadów

 • łaźnia ultradźwiękowa do czyszczenia sit

 • suszarki do próbek osadów

 • liniowy aparat pipetowy do analizy granulometrycznej osadów

 • binokulary do analizy ziaren osadów oraz szlifów skał

 • waga analityczna

 • aparat Scheiblera do oznaczania zawartości węglanów

 • pompa próżniowa

 • piec muflowy do wypalania materii organicznej oraz węglanów z próbek osadów

 • rura Goina do poboru krótkich rdzeni osadów

 • mały czerpacz Van Veen`a do poboru powierzchniowych osadów dennych

 • batometr

 • ręczny odbiornik GPS Garmin Vista HCx

 • GPS różnicowy do pomiarów GNSS w systemie RTK/RTN - Leica Viva GS08plus

 • czujnik zanurzeniowy LISST-25X do pomiarów koncentracji osadów zawieszonych w toni wodnej

 • mikroskopy Nikon: ECLIPSE E200, ECLIPSE E400 oraz ECLIPSE Ci

 • młotek Schmidta Proceq do badania twardości skał

 

Mikroskop Nikon ECLIPSE E400

Mikroskop Nikon ECLIPSE E200

Mikroskop Nikon ECLIPSE Ci

 

Analizator LISST-25X

 

 

Waga analityczna

Suszarka do próbek

Piec muflowy

 

Sprzęt statku "Oceanograf", którego zakup pilotowali pracownicy ZGM:

 • sonar boczny

 • sub-bottom profiler

 • echosonda wielowiązkowa RESON SeaBat 7125 SV2

 • przyrząd do pozycjonowania podwodnego Ultra Short Base Line

 • wibrosonda

 


Ostatnia aktualizacja: luty 2018