Zakład Geologii Morza

 

Obecnie pracownicy naszego Zakładu są zaangazowani w następujące projekty badawcze finansowane ze źródeł zewnętrznych:

Prokekt "Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP)" finansowany w ramach Międzynarodowego Programu BONUS-185 (kierownik: Jarosław Tęgowski; wykonawcy: Łukasz Janowski, Grzegorz Kolat, Klaudia Kusek, Maria Rucińska-Zjadacz, Karolina Trzcińska).

Projekt "Recesja statniego lądolodu skandynawskiego w Polsce w świetle datowania głazów narzutoqwych metodą izotopu kosmogenicznego 10Be (DatErr)" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 8 (kierownik: Karol Tylmann).

Projekt "Zmienność temperatury powietrza w północnej Polsce w okresie ostatnich 2000 lat - ilościowa rekonstrukcja na podstawie rocznie laminowanych osadów Jeziora Żabińskiego (CLIMPOL-2k)" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 7 (wykonawca: Małgorzata Witak).