Zakład Geologii Morza

 

Prace magisterskie realizowane w roku 2017/18

kierunek: OCEANOGRAFIA, specjalność: GEOLOGIA MORZA, rok: II MSU
PROMOTOR TEMAT MAGISTRANTKA/MAGISTRANT

Dr hab. Małgorzata Witak, prof. nadzw.

Kopalne rafy koralowe

Jan Lis
Dr hab. Leszek Łęczyński, prof. nadzw. Ocena transformacji odmorskiej strefy brzegowej Półwyspu Helskiego na podstawie zdjęć i skaningu lotniczego Artur Balicki

Dr hab. Jarosław Tęgowski,

prof. nadzw.
Gaz w powierzchniowych warstwach osadów dennych Bałtyku Małgorzata Greszczuk
Charakterystyczne cechy statystyczne i falkowe zobrazowania dna na podstawie zapisów z echosondy wielowiązkowej w rejonie portu Rowy Karol Zagdański
Dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska Morfolitodynamika brzegu w rejonie klifu orłowskiego Agnieszka Zygarska
Dr Robert Sokołowski Rekonstrukcja procesów sedymentacyjnych osadów fluwialno-deltowych plejstocenu w stanowisku Mieroszyno, Polska północna Piotr Wójtowicz
Dr Ewa Szymczak Charakterystyka rumowiska rzecznego w wybranych ciekach uchodzących do Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Południowe) (sezon 2015/16) Monika Krzyżanowska
Dr Ewa Szymczak,
Dr hab. Dorota Burska,prof.nadzw.
Analiza rozkładu wielkości cząstek zawieszonych w strefie rozpływu wód Wisły Anna Rzeszewicz

 

Prace licencjackie realizowane w roku 2017/18

kierunek: GEOLOGIA, rok: III
PROMOTOR TEMAT STUDENCI

Dr hab. Małgorzata Witak,

prof. nadzw.
Trylobity jako ortoskamieniałości paleozoiku Martyna Kochanowska
Dewon Gór Świętokrzyskich – litostratygrafia i biostratygrafia

Karolina Gorgoń

Laura Wolska

Dr hab. Leszek Łęczyński,

prof. nadzw.
Określenie warunków geologiczno – inżynierskich dla systemu zabezpieczenia brzegu morskiego w Rewie km 99.600 – 100.300 

Agata Mazur

karolina Ławrów

Aleksander Rajewski

Dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska Superwulkany Ameryki Północnej Natalia Dziosa
Złoża gazu i ropy naftowej Zatoki Meksykańskiej Daniel Kowalski
Największe erupcje wulkaniczne w historii Ziemi Arkadiusz Wepner
Dr Maria Rucińska-Zjadacz Czynniki wywołujące podwodne ruchy masowe Malwina Pryputniewicz
Charakterystyka litologiczna osadów w sąsiedztwie budowli hydrotechnicznych Piotr Engelbrecht
Charakterystyka geochemiczna osadów warstwy powierzchniowej Martwej Wisły Sebastian Rapita
Dr Robert Sokołowski Analiza ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej w północnej części Pomorza Gdańskiego w oparciu o metody GIS Aleksandra Mierzejewska
Litologia i geneza piaszczystych osadów plejstocenu klifu osłonińskiego koło Pucka Agnieszka Żołyńska
Sedymentologia osadów fluwialnych w stanowisku Kadyny koło Fromborka Bartosz Tuchewicz
Dr Marzenna Stempień-Sałek Budowa geologiczna i geoturystyka w wybranym regionie Polski Joanna Neumann
Dr Angelika Szmytkiewicz Bursztyn na Mierzei Wiślanej Adrianna Tomkowicz

Geneza jezior Gardno i Jamno

Aleksandra Bork
Maksymilian Kreft
Dr Ewa Szymczak (Wybrane) Złoża surowców mineralnych w Sudetach 

Milena Ruszczyk

(Wybrane) Złoża surowców mineralnych Górnego Śląska Michał Filipski
Występowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych w Polsce Emilia Mazur
Tempo sedymentacji w Zatoce Gdańskiej Kasper Zieliński
Dr Karol Tylmann Wielkie eratyki moren gardnieńskich Miłosz Konkel
Metody separacji kwarcu ze skał litych Klaudia Cyrzan
Analiza GIS form drumlinowych Wysoczyzny Elbląskiej Jan Ogurkis

 

kierunek: OCEANOGRAFIA, specjalność GEOLOGICZNO-CHEMICZNA, rok: III
PROMOTOR TEMAT STUDENCI

Dr hab. Małgorzata Witak,

prof. nadzw.

Ewolucja ryb kopalnych Michał Styk
Dr Agnieszka Kubowicz-Grajewska Moduły siedliskowe Reef Ball  jako nowa metoda w ochronie brzegu i rewitalizacji plaż Dominika Wiśniewska
Dr Maria Rucińska-Zjadacz Graficzne metody przedstawiania wyników analiz uziarnienia Irmina Wawer
Dr Robert Sokołowski Budowa geologiczna klifu oksywskiego Joanna Buch
Dr Marzenna Stempień-Sałek

Budowa geologiczna i geoturystyka

w wybranym regionie Polski
Wiktoria Pakulska
Dr Angelika Szmytkiewicz Wpływ konstrukcji hydrotechnicznych na przebudowę brzegu morskiego – na przykładzie mola w Sopocie Alicja Pierzchała
Dr Ewa Szymczak Litologia osadów korytowych ujściowego odcinka Kaczej Dominika Hetko
Surowce chemiczne w morzach i oceanach Barbara Konopko

 

Znajdź nas na Facebooku:


Ostatnia aktualizacja: luty 2018