ZAKŁAD OCEANOGRAFII FIZYCZNEJ

Główne kierunki badań:

  • badania rozprzestrzeniania się w morzu substancji pochodzących z lądu
  • modelowanie procesów ekologicznych w strefie brzegowej, Zatoce Gdańskiej i Bałtyku
  • modelowanie procesów hydrodynamicznych oraz struktury termicznej rzek oraz jezior
  • rozwijanie metod analizy satelitarnych i lotniczych obrazów morza i strefy brzegowej

 Metody:

  • teledetekcja statelitarna promieniowania w zakresie termalnym i widzialnym
  • modelowanie numeryczne procesów biofizycznych i chemicznych
  • modelowanie procesów zachodzących w morzu i w strfie brzegowej za pomocą GIS
  • badanie wybranych regionow Batyku metodami pomiarowymi
  • geostatystyczna estymacja i symulacja pól fizycznych

ZOFwiki
Wewnętrzna strona ZOF

zima