Zakład Oceanografii Fizycznej
W pracach badawczych realizowanych przez zespół PTiAP wykorzystywany jest następujący sprzęt oceanograficzny, będący na wyposażeniu jednostek Instytutu Oceanografii UG:


stacja odbioru danych satelitarnych

 • Urządzenie produkcji firmy UKW Technik Elektronic GmbH (Baiersdorf, Niemcy) umożliwiające ciągły odbiór obrazów cyfrowych rejestrowanych przez radiometry pracujące na pokładach satelitów umieszczonych na orbitach polarnych. Stacja wyposażona jest w moduły pozwalające na rejestrację danych rejestrowanych przez urządzenia pracujące na satelitach amerykańskich z serii TIROS>N/NOAA (radiometry AVHRR/2 i AVHRR/3);
 • Stacja składa się z:

  1. anteny parabolicznej o promieniu 1.2 m, wyposażonej w silnik umożliwiający śledzenie satelity podczas jego przelotu w zasięgu widzenia stacji
  2. preprocesora sterującego pracą anteny z wbudowanymi odbiornikami/demodulatorami HRPT
  3. odbiornika GPS dla stacji HRPT
HRPT_schemat
 

morski przezroczomierz dryfujący

PrzezDryf
 

fluorymetr

 
 

sonda STD

 
 

optyczna boja pomiarowa TSRB I

 • urządzenie firmy Satlantic (Kanada), wyposażone w siedmiokanałowy miernik radiacji oddolnej i trzykanałowy miernik oświetlenia odgórnego, którego kanały spektralne odpowiadają kanałom spektralnym SeaWiFSa
 • wykorzystywana w badaniach optycznych właciwoci morza oraz do pomiarów referencyjnych w zagadnieniach dotyczących kalibracji danych SeaWiFS

  przykłady danych i zastosowań
boja
 

tachymetr elektroniczny TTS-500

 • Tachymetr elektroniczny TTS-500 firmy Trimble jest nowoczesnym urządzeniem służącym do pomiarów geodezyjnych. Wykorzystywany jest w pracowni Teledetekcji i Analizy Przestrzennej do wykonywania cyfrowych map strefy brzegowej morza wykorzystywanych następnie w systemach GIS.
 • Typowy przebieg pomiarów polega na zorientowaniu przyrządu przy pomocy dwóch punktów o znanych współrzędnych (w tym jednego o znanej wysokości). Pomiary wykonane są przez promień lasera odbity od pryzmatu (zasięg do 6 kilometrów) lub dowolnej powierzchni (zasięg do 250 metrów). Dzięki możliwości wykonywania pomiarów bez pryzmatu-lustra możliwe jest wykonywanie map klifów i innych miejsc do których dostęp jest utrudniony.
 • Wynik pomiaru jest przeliczany i zapisywany w postaci współrzędnych x, y, z w pamięci urządzenia (do 5000 punktów). Po zakończeniu pomiarów dane jako plik tekstowy są wczytywane do komputera. Wbudowane w urządzenie oprogramowanie umożliwia znalezienie punktów o podanych wcześniej współrzędnych.
 • Tachymetr wyposażony jest w ekran o rozmiarach 128 x 64 piksele i klawiaturę, które umożliwiają wygodną pracę. Baterie pozwalają ba 24 godzinną pracę w temperaturach od -20 do 50 stopni. Dokładność pomiaru odległości wynosi 5 mm a kąta 5''

  przykłady danych i zastosowań
 
 

licznik Coultera (w Zakładzie Biologii i Ekologii Morza)

 • licznik typu Multisizer II , wyposażony w kapilary 100 lub 200 ľm, zliczający cząstki w 256 przedziałach ich wielkości
 • wykorzystywany w badanich dotyczących rozkładów rozmiarów zawiesin morskich i modelowania właściwości optycznych wody morskiej

  przykłady danych i zastosowań

 

 

krążek Secchiego