Zakład Oceanografii Fizycznej

Pracownia Dynamiki Morza
 

Tematyka badawcza

 • Współoddziaływanie morza, atmosfery i hydrosfery kontynentalnej.
 • Falowanie wiatrowe, poziomy morza, cyrkulacja wielkoskalowa, w szczególności hydrodynamika Morza Bałtyckiego.
 • Teoria fal wodnych (kinematyka fal; fale nieliniowe; fale losowe).
 • Prądy strefy brzegowej, transport osadów, morfodynamika dna morskiego.
 • Analiza statystyczna oraz ocena ryzyka (rozkład prawdopodobieństwa wzniesień swobodnych powierzchni fal wiatrowych; charakterystyki probabilistyczne maksymalnych wysokości fal indywidualnych podczas sztormu; statystyki długoterminowe).
 • Badanie długookresowych zmian wahań poziomu Morza Bałtyckiego oraz prądów morskich dla Bałtyku.
 • Ekstremalne zjawiska sztormowe.
 • Zastosowanie technik identyfikacji systemu do modelowania stanu morza.
 • Oceanografia operacyjna.


Metody

W swoich badaniach wykorzystujemy metody analizy teoretycznej, modelowanie numeryczne i modelowanie parametryczne. Ponadto modele operacyjne i pomiary terenowe.

Model hydrodynamiczny

Model falowy WAM IOUG

zalamanie_fali1

Zespół

 • dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG
 • dr Jordan Badur
 • dr Aleksandra Dudkowska
 • dr Gabriela Gic-Grusza
 • mgr Aleksandra Cupiał
 • mgr inż. Paweł Wegner

Prowadzone prace magisterskie

 

Prowadzone prace doktorskie

Obciążenia konstrukcji kratowych wywołane załamującymi się falami (Breaking sea wave impact loads on truss structure), mgr Olga Podrażka

Praca w zakresie: Charakterystyki stochastyczne fal wiatrowych (Stochastic characteristics of wind waves), mgr Aleksandra Cupiał

 

Zrealizowane projekty badawcze

PROZA " Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery"

BALTDER "Centre of Excellence for Baltic Development, Education and Research"

HIPOCAS " Hindcast of dynamic processes of the ocean and coastal areas of Europe"

ECOOP "European Coastal-shelf sea Operational observing and forecasting system"