Zakład Oceanografii Fizycznej

W roku 2000 rozpoczęła działanie stacja odbioru danych satelitarnych Uniwersytetu Gdańskiego, za której budowę i uruchomienie odpowiedzialna była PTiAP (projekt finansowany przez KBN). Pozwala ona na ciągły odbiór obrazów cyfrowych rejestrowanych przez radiometry pracujące na pokładach satelitów umieszczonych  na orbitach polarnych.  Obecnie stacja  odbiera dane, rejestrowane przez urządzenia pracujące na satelitach amerykańskich z seri  TIROS -N/NOAA (radiometry AVHRR/2 i AVHRR/3). W pracach badawczych wykorzystujemy ponadto dane rejestrowane za pomocą innych satelitów przez inne stacje odbioru, które otrzymujemy w ramach umów międzynarodowych lub które są dostępne poprzez Internet.

W pracach badawczych zespołu wykorzystujemy dane radiometrów:


AVHRR

W bazie danych PTiAP znajdują się dane rejestrowane przez 3 aktualnie  pracujące satelity NOAA: 12, 14 i 15, tj.  do 10 wielospektralnych zdjęć cyfrowych rejonu Morza Bałtyckiego na dobę (5 kanałów w zakresie światła widzialnego  i podczerwieni termalnej) . Dane te mogą być wykorzystane do tworzenia map temperatury i zmętnienia wód, a te dalej do badania takich zagadnień jak: występowanie upwellingu  przybrzeżnego, rozprzestrzenianie się wód wnoszonych rzekami, kierunki  i prędkość przepływu wód i innych.

Osoby odpowiedzialne za stan bazy danych: dr Adam Krężel, mgr Lena Szymanek,  mgr  Michał Ostrowski,  mgr Łukasz Kozłowski.


SEAWIFS

Członkowie zespołu PTiAP  biorą udział w realizacji projektu badań pt. Application of the SeaWiFS data for studies of the water turbidity in the Baltic Sea, zgłoszonego do programu SeaWiFS. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez NASA Goddard Space Flight Center, a wykonawcy otrzymali status autoryzowanych uczestników programu SeaWiFS, uprawniający do bezpłatnego dostępu do danych rejestrowanych tym czujnikiem. 

W bazie danych PTiAP znajdują się dane typu HRPT, level 1A, rejestrowane przez stację w Dunee (Szkocja) od 1997 r. Dane te mogą być wykorzystane do tworzenia map koncentracji chlorofilu a, zawiesin i współczynnika osłabiania światła przez substancje żółte, a te dalej do badania takich zagadnień jak: produktywność akwenu, występowanie zakwitów fitoplanktonu, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wnoszonych rzekami i innych.

Osoby odpowiedzialne za wstępne przetworzenie zdjęć i stan bazy danych: dr Katarzyna Bradtke


MODIS