Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego,przekazując interdyscyplinarną wiedzę na temat zjawisk i procesów zachodzących w morzach i oceanach oraz obszarach nadmorskich, uczy studentów jak rozumieć morze i chronić je. Również, popularyzując wiedzę o morzu, pogłębia zrozumienie w społeczeństwie znaczenia i roli Bałtyku dla naszego kraju oraz odpowiedzialności za ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego.

Studia na kierunku oceanografia są unikalne, realizowane w Polsce tylko na Uniwersytecie Gdańskim. Posiadamy akredytacje (certyfikaty wysokiej jakości kształcenia) Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Oceanografii i Geografii UG posiada również ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012).


KIERUNEK OCEANOGRAFIA

KIERUNEK GEOLOGIA