Logo_IO
Logo zjazdu 2007
Logo_SKNO

W dniach 29-30 czerwca 2007 roku odbył się II Zjazd Absolwentów Oceanografii. Spotkanie zorganizował Instytut Oceanografii oraz Studenckie Koło Naukowe Oceanografii. Studenci włożyli dużo pracy aby zgromadzić swoich starszych kolegów i koleżanki na pełnym atrakcji spotkaniu. SERDECZNIE IM ZA TO DZIĘKUJEMY.

W spotkaniu wzięło udział 165 osób, absolwentów kierunku Oceanografia lub wcześniej istniejących specjalności oceanograficznych biologii i geografii. Spotkanie zaplanowano na dwa dni.


Dzień pierwszy, piątek 29 czerwca 2007

Uczestnicy Zjazdu rejestrowali swoje przybycie w Sekretariacie Zjazdu od godziny 14:00. Otrzymywali tam okolicznościowy identyfikator i pamiątkową koszulkę.

O godzinie 15:00 w aulii nowej siedziby Instytutu Oceanografii rozpoczęła się oficjalna część spotkania. Gospodyniami były: przedstawicielka IO - dr Dorota Burska, absolwentka r. 1993 oraz przedstawicielka studentów - Joanna Kiełczewska, Prezes Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii.

Jako pierwszy, w imieniu władz wydziału BGiO Gości powitał prof. Jerzy Bolałek, Dziekan ds. studenckich (absolwent r. 1979), a następnie Dyrektor Instytutu Oceanografii prof. Adam Krężel (absolwent r. 1974). Panowie krótko przedstawili obecny kształt studiów na kierunku Oceanografia i Instytutu Oceanografii.

Kolejno głos zabrał prof. Marcin Pliński, który przypomniał historię oceanografii akademickiej w Trójmieście. Jak się okazuje sięga ona dalej niż historia powstania naszego Uniwersytetu, gdyż pierwsza Katedra Oceanografii istniała już w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku w roku 1967.

W imieniu współorganizatora Zjazdu - Studenckiego Koła Naukowego Oceanografii, Absolwentów powitała Justyna Olszewska - studentka IV - go roku Oceanografii. W kilku słowach opowiedziała o obecnej działalności Koła i jego sukcesach. Studenci zrzeszeni obecnie w Kole starają się czerpać wzorce z pracy swoich starszych kolegów, którzy z wielkim entuzjazmem i ogromnymi sukcesami już od początku istnienia studiów oceanograficznych tworzyli historię Koła. A jakie były początki - przypomniała przygotowana przez studentów prezentacja multimedialna. Niejednemu z obecnych zakręciła się w oku łezka wywołana wspomnieniami.

Opowieść wspaniale rozszerzył Marek Kamieniecki - jeden z pierwszych Prezesów Koła (absolwent r. 1977). Były wspomnienia studenckich prac badawczych, których efektem były zawsze wartościowe opracowania naukowe, początków tworzenia Stacji Morskiej, a także wielu innych inicjatyw podejmowanych przez ówczesnych studentów, a dziś Absolwentów Oceanografii. Ku pamięci tamych działań, Marek Kamieniecki przekazał wiele materiałów ze swojego archiwum na ręce obecnej Prezez Koła, a na ręce Dyrektora Instytutu 'Dyplom dla Studenckiego Koła Naukowego Oceanografów Uniwersytetu Gdańskiego za całokształt pracy i osiągnięcia w działalności badawczo-wdrożeniowej w okresie 1971-1977'.

Prof. Jan Marcin Węsławski (absolwent r. 1979), będący również jednym z kolejnych Prezesów Koła, wspomniał natomiast Nauczycieli, którzy ich - ówczesnych studentów - potrafili zarazić tym wspaniałym entuzjazmem do pracy badawczej i poznawania środowiska. Życzył obecnym studentom, aby i oni spotkali na swej drodze tak wspaniałe wzorce do naśladowania.

Wspomnienia płynęły dalej podczas spotkania przy kawie, zwiedzania nowego budynku IO oraz kulminacyjnej imprezy przy grillu i muzyce, która rozoczęła się o godzinie 18:00 i trwała do późnych godzin nocnych.

Wcześniej jednak na zakończenie oficjalnej części zaprezentowanych zostało kilka inicjatyw:


Oficjalną część Zjazdu zakończyła wspólna fotografia. A potem był już tylko czas wspólnej zabawy, rozmów i wspomnień.

dz1_cz2_04DUZE.jpg


Dzień drugi, sobota 30 czerwca 2007

Dzień rozpoczął się spotkaniem na Skwerze Kościuszki, skąd uczestnicy Zjazdu odpłynęli tramwajem wodnym do Helu. Gospodarzem drugiego dnia był Kierownik Stacji Morskiej w Helu, prof. Krzysztof Skóra, absolwent r. 1973.

Tuż po zejściu z pokładu statku w imieniu burmistrza Helu gości przywitał Pan Jarosław Pałkowski. Spotkanie z pracownikami Stacji Morskiej nastąpiło przed Fokarium. Prof. Skóra zaprosił wszystkich do zwiedzenia obiektów Stacji. Absolwenci zapoznali się z aktualną działalnością naukowo-dydaktyczną Stacji, obejrzeli karmienie fok i hodowlę jesiotrów, zwiedzili nową bazę socjalną studentów. Z przyjemnością też odnaleźli miejsca i obiekty (Kurka Wodna, drewniana portiernia), które pamiętają z czasów studenckich. Całej grupie z okien Stacji zrobiono wspólną fotografię.

dz2_cz3_00DUZE

Następnie na nowo pozyskanych przez UG terenach, prof. Skóra opowiedział o 30-letniej historii Stacji Morskiej i projekcie rozbudowy helskiej placówki, który ma poszerzyć możliwości akademickiej i publicznej edukacji prowadzonej przez Stację. Tam też przygotowano rybny poczęstunek. Spotkanie zakończył spacer ul. Wiejską aż do plaży. Zjazdowiczów trochę zmoczył deszcz, to jednak nie popsuło nikomu humoru.

O godz. 17:00 prof. Skóra pożegnał swoich gości z nabrzeża Portu w Helu. II Zjazd Oceanografów oficjalnie zakończył się na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Pamiątką tego spotkania będzie ufundowana przez Absolwentów łódź, która będzie służyła studentom i pracownikom Stacji Morskiej UG.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć II Zjazdu Absolwentów.