BAL OCEANOGRAFÓW

Prof. Jerzy Bolałek zaproponował aby cyklicznie, w okresie trwania Dni Morza, organizować Bal Oceanografów. Absolwenci zgłaszający swój udział w II Zjeździe Oceanografów proszeni byli o wyrażenie opinii na temat tej inicjatywy. Większość ją poparła. Otwartą pozostaje jeszcze kwestia miejsca i organizacji tej imprezy. Z wszelikimi pomysłami dotyczącymi Balu prosimy zwracać się do prof. Jerzego Bolałka

 

Ostatnia zmiana: 10/04/2015 19:38