W dniach 29-30 czerwca 2013 roku odbył się III Zjazd Absolwentów Oceanografii. Spotkanie zorganizował Instytut Oceanografii oraz Studenckie Koło Naukowe Oceanografów. Wspotkaniu wzięło udział blisko 170 osób, absolwentów Oceanografii i sympatyków tego kierunku.

W pierwszym dniu, na spotkaniu w Gdyni w imieniu organizatorów Gości przywitał Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii dr hab. Waldemar Surosz prof. nadzw. Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Adam Latała, dr hab. Krzysztof E. Skóra prof. nadzw. i dr hab. Natalia Gorska prof. nadzw.  Ciąg dalszy spotkania, miał już znacznie mniej oficjalny charakter. Biesiadowaliśmy początkowo w większych, a później już w mniejszych podgrupach, w różnych miejscach Budynku IO ciągle jednak w doskonałych humorach i kondycji, pozostając do późnych godzin w murach Instytutu Oceanografii.

W drugim dniu spotkania byliśmy goszczeni przez Stację Morską w Helu. Naszym przewodnikiem jak zawsze był Kierownik tej stacji Krzysztof E. Skora. Odwiedziliśmy nowe miejsca ale i te starsze, w których jako studenci spędzaliśmy czas na „studiowaniu”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to kolejne,  III już spotkanie Absolwentów Oceanografii.

                                                                                       Z wyrazami szacunku,

                                                                                       ORGANIZATORZY

 

PROGRAM