Tutorzy na I i II roku stacjonarnych studiów I stopnia - rok akademicki 2018/2019:


Na stacjonarnych studiach drugiego stopnia (I i II rok) na kierunku oceanografia
funkcje tutorów pełnią opiekunowie prac magisterskich. 


Opiekunowie na stacjonarnych studiach I stopnia - rok akademicki 2018/2019:


Opiekunowie na studiach II stopnia - rok akademicki 2018/2019: