Wydarzenia
25.06.2016
PIKNIK OCEANOGRAFICZNY z okazji obchodów ŚWIĘTA MORZA 2016

GDZIE? Sala wystawowa Instytutu Oceanografii UG w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46. Będzie nas widać bardzo wyraźnie – wejście bezpośrednio z chodnika! Dodatkowo, statek OCEANOGRAF 2 w marinie w Gdyni.

KIEDY? 25 czerwca 2016 (sobota) – od godziny 11.00 do 17.00

DLA KOGO? Dla wszystkich! Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Przyjdźcie całymi rodzinami. Nasza oferta jest dla każdego. Wstęp wolny!

O CO CHODZI? Stanowiska demonstracyjne i interaktywne pokazy – mnóstwo nauki o morzach i oceanach w przystępnej formie! Zwiedzanie w konwencji gry miejskiej opartej na poszukiwaniu morskich skarbów i tajemnic – dla najwytrwalszych poszukiwaczy mamy cenne nagrody!

Wydział Oceanografii i Geografii i Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego otwierają swoje progi! Chcemy podzielić się z mieszkańcami Gdyni, całego Trójmiasta i okolic oraz z przebywającymi nad morzem turystami wiedzą o Bałtyku oraz innych morzach i oceanach. Będziemy to robić w atrakcyjnej i interaktywnej formie. Przygotowaliśmy aż kilkanaście stanowisk demonstracyjnych, gdzie będzie można zagłębić się w tajniki OCEANOGRAFII.

W planie między innymi:

 • Czy wiesz, jakie zwierzęta żyją w Bałtyku?
 • Co powoduje zanieczyszczenie powietrza w Twoim otoczeniu? Czy wiesz jak z tym walczyć?
 • Dlaczego ziemski glob nie jest idealną kulą?
 • Zooplankton – serce morskich sieci troficznych
 • Geologia morza – możliwości i zagrożenia
 • Kwaśne morza i oceany – co to oznacza?  Przewodnik dla każdego.
 • Glony i sinice w morzu, kuchni i kosmetyce
 • Leki z morskiej apteki
 • Nieznane i niezwykłe ryby Zatoki Gdańskiej
 • Bałtyckie ssaki – ważny element ekosystemu morza
 • OCEANOGRAF 2  - dzielna oceanograficzna jednostka pływająca, jak się na niej pracuje?
 • Gry – planszówki oceanograficzne dla dzieci i starszych – rodzinna gra WODOPOLY, planszówka o siedliskach Zatoki Puckiej oraz dziecięca gra o żółwiach morskich
 • „Piękny Bałtyk, nasze morze, pełne jest ciekawych stworzeń…” - czyli warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci
 • Zabawa - Stwórz mapę skarbów z Jednookim! 
 • Kącik malucha – miejsce rodzenia się kreatywności plastycznej i przestrzennej w tematyce morskiej (malowanie, kolorowanie, wycinanie i inne)

Osoby w każdym wieku znajdą u nas coś dla siebie. Na odwiedzających czekają konkursy z nagrodami i świetna zabawa z nauką. O odpowiedni poziom naukowy imprezy zadbają pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z kół naukowych Wydziału Oceanografii i Geografii UG.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

KATALOG IMPREZ PIKNIKU 

Czy wiesz, jakie zwierzęta żyją w Bałtyku?

Czy wiesz, że w Morzu Bałtyckim żyją  takie stworzenia jak: omułki, kiełże, kraby, krewetki? Chcesz je zobaczyć?  Dowiedzieć się więcej na ich temat? Koniecznie odwiedź nasze stoisko. Podczas imprezy w przygotowanych akwariach ze słonawą wodą zaprezentowane zostaną bałtyckie skorupiaki i mięczaki. Te mniejsze będzie można obejrzeć pod lupą i binokularem.

Co powoduje zanieczyszczenie powietrza w Twoim otoczeniu? Czy wiesz jak z tym walczyć?

W ramach pokazów będzie można zapoznać się z informacjami na temat najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń powietrza w domu, pracy i podczas spaceru. Udzielimy odpowiedzi, jakie są przyczyny powstawania takich zanieczyszczeń. Zaprezentujemy Wam edukacyjne zestawy przedstawiające zasady pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i pokażemy jak mierzymy stężenie najniebezpieczniejszego gazu cieplarnianego tzn. dwutlenku węgla! Powiemy także, jakie znamy sposoby na eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w środowisku domu i pracy.

Dlaczego ziemski glob nie jest idealną kulą?

Czy Terry Pratchett miał dobrą intuicje twierdząc, że Ziemia jest wirującym dyskiem? Jaki jest mechanizm cyrkulacji atmosferycznej i oceanicznej? Skąd się wzięły strefy klimatyczne? Czy chmury powstałyby w krystalicznie czystym powietrzu? Jaką rolę w procesie ich powstawania odgrywa gradient temperatur? Dlaczego niebo jest niebieskie? Jak powstaje tęcza? Dlaczego woda na bałtyckich plażach jest tak zimna latem? Czy słone palce to coś do schrupania? Czy można zobaczyć fale dźwiękowe? I po co nam one w badaniach morza? Odpowiedzi na te i mnóstwo innych pytań będzie można znaleźć realizując proste doświadczenia fizyczne na stanowisku „Dlaczego ziemski glob nie jest idealną kulą?”. Przy użyciu stołu Coriolisa zbadamy wpływ ruchu obrotowego oraz gradientu temperatury na kształtowanie się procesu cyrkulacji wielkoskalowej. Światło białe składa się z mieszaniny barw prostych. Można to sprawdzić za pomocą krążka Newtona lub pryzmatu, który rozszczepia białe światło na składowe. Stworzymy własną chmurę oraz przeanalizujemy mechanizm powstawania termokliny. Przedstawimy jak w morzu wygląda fala akustyczna! Pokażemy, że fizyki nie należy się bać, a łatwo ja pokochać!

Zooplankton – serce morskich sieci troficznych

Na stoisku będzie można obejrzeć różnorodne organizmy planktonowe oraz narzędzia do ich połowu. Możliwe będzie również zdobycie wiedzy na temat biologii i ekologii zooplanktonu. W ramach zdobywania punktów do mapy skarbów odwiedzający z naszą pomocą będą musieli rozpoznać kilku przedstawicieli planktonu oraz odpowiedzieć na pytania związane z tytułem naszego stoiska: „kto kogo zjada?”.

Geologia morza – możliwości i zagrożenia

Co można znaleźć spacerując po polskich plażach?

Pan Witold od wielu lat znany jest w środowisku geologicznym jako pasjonat skamieniałości. Wśród okazów, które znajdują się w jego kolekcji zebranej z polskich plaż, znajdują się między innymi: gąbki, koralowce, belemnity, łodziki, mszywioły, trylobity, skamieniałe szczątki drewna. Okazy prezentowane przez Pana Witolda są bardzo dobrze wypreparowane oraz cenne z paleontologicznego i kolekcjonerskiego punktu widzenia. Kolekcja w dobry sposób pokazuje różnorodność okazów występujących na polskim wybrzeżu.

Piaski z różnych stron świata

Proces wietrzenia skał polega na niszczeniu i rozdrobnieniu w wyniku działania procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych litych skał w wyniku którego powstają luźne skały osadowe, między innymi piasek. W zależności od składu chemicznego skały wyjściowej, piaski będą różniły się od siebie. Kolejnym czynnikiem różnicującym osady piaszczyste jest rodzaj i długość transportu, wpływający na wielkość ziaren. Dzięki tym procesom każda plaża wygląda inaczej. Na stanowisku przedstawione będą piaski pochodzące z różnych stron świata reprezentujące różne środowiska sedymentacji.

Galeria zdjęć – formy ochrony brzegu morskiego

Strefa przejściowa pomiędzy lądem a morzem cechuje się dużą zmiennością dynamiki środowiska. Wpływ procesów brzegowych, hydrodynamiki, zmian rocznych i wieloletnich w sposób ciągły kształtuje linię brzegową. Aby zapobiegać niszczeniu brzegu morskiego i pobliskich konstrukcji stosuje się wiele form ochrony. W różnym stopniu wpływają one na ochronę strefy brzegowej, przyczyniając się do zmniejszenia energii falowania i odbudowy plaży. Przedstawione fotografie ilustrują różne typy konstrukcji.

Bezinwazyjne metody badania dna morskiego i toni wodnej

Środowisko morskie stwarza wiele trudności związanych z prowadzeniem badań i rozpoznaniem dna morskiego oraz toni wodnej. Z tego powodu obecnie stosuje się urządzenia hydroakustyczne wykorzystujące zjawisko propagacji fal dźwiękowych, znacznie lepiej penetrujących środowisko morskie od fal elektromagnetycznych. Urządzenia hydroakustyczne, takie jak echosonda wielowiązkowa, jednowiązkowa, sonar boczny, subbotom profiler pozwalają z dużą dokładnością badać dno morskie. Na stanowisku zostaną przedstawione przykładowe wyniki badań z zastosowaniem echosondy wielowiązkowej.

Występowanie ropy naftowej na obszarze Polski

Ropa naftowa jest obecnie podstawowym surowcem energetycznym wykorzystywanym w każdej gałęzi przemysłu. Do jej wydobycia stosuje się najnowsze technologie między innymi oparte na wierceniach kierunkowych i szczelinowaniu hydraulicznym. Pozwalają one zintensyfikować wydobycie i lepiej wykorzystać zasoby złożowe. W zachodniej części Pomorza złoża ropy występują w osadach dewonu i karbonu. Na obszarze Bloku Łeby znajdującym się w Polskiej Strefie Ekonomicznej złoża ropy występują w osadach kambryjskich na głębokościach przekraczających 3000 metrów. Na stanowisku zostaną zaprezentowane różne rodzaje nierafinowanej ropy naftowej z obszaru kraju i informacje o sposobach eksploatacji węglowodorów.         

Kwaśne morza i oceany – co to oznacza?  Przewodnik dla każdego.

Nasze stoisko ma skupiać uwagę na problemie postępującej acydyfikacji środowisk morskich, a w szczególności na już zaobserwowanych skutkach tego procesu. Mając do dyspozycji akwaria, opowiemy i zademonstrujemy Publiczności, jakie warunki panujące w morzu są dobre dla fauny w nim żyjącej, a jakie mają zgubny wpływ na organizmy morskie.

Demonstracja „mini-ekosystemów”

Akwaria morskie o różnym pH i bioróżnorodności skorelowanej z danym odczynem wód. Pozwolimy Odbiorcom na subiektywną ocenę bioróżnorodności w środowiskach nietkniętych zakwaszeniem w konfrontacji ze środowiskami o obniżonym pH. (4 akwaria). Umożliwimy pomiar pH wody w akwariach i opowiemy, jak dane pH środowiska wpływa na funkcjonowanie ekosystemów.

Obserwacja pod binokularem.

Efekty zakwaszenia środowiska morskiego w postaci uszkodzenia struktur muszli małży i ślimaków morskich, poster przedstawiać będzie Pteropoda jako przykład wysokiej podatności na zniekształcenia muszli w wyniku obniżenia pH wód morskich.

Glony i sinice w morzu, kuchni i kosmetyce

Impreza ma na celu przybliżenie roli glonów i sinic jako podstawowych producentów pierwotnych w Bałtyku oraz ich przystosowań do życia w środowisku wodnym. Ponadto zostaną omówione możliwości wykorzystania kultur glonów w medycynie, kosmetyce i przemyśle oraz metody ich hodowli w warunkach laboratoryjnych i na skalę masową. Uczestnicy będą mogli również obejrzeć wystawę fotografii prezentującą glony i sinice przetrzymywane w kolekcji CCBA oraz hodowlach masowych na całym świecie.

Leki z morskiej apteki

Zasoby morza, z których człowiek czerpie korzyści, kojarzą się nam zwykle z rybami lub surowcami takimi jak ropa naftowa czy bursztyn. Tymczasem organizmy morskie produkują wiele związków, które mogą mieć zastosowanie w kosmetyce, farmacji i medycynie. Podczas wędrówki po laboratorium biotechnologii morskiej uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mikroorganizmy i glony morskie przyczyniają się do powstawania nowych leków. W trakcie wycieczki zaprezentowane będą metody poszukiwania i testowania związków o unikatowej aktywności biologicznej. Zwiedzający zapoznają się z procesem wdrażania nowych leków, poznają także przykłady leków i nutraceutyków z morza, które są już dostępne na rynku.

Nieznane i niezwykłe ryby Zatoki Gdańskiej

Ryby należą do zwierząt, które są często obserwowane w Zatoce Gdańskiej. Przedstawimy mniej znane ryby żyjące w wodach Zatoki Gdańskiej, wyjaśnimy dlaczego niektóre ryby bałtyckie podlegają całkowitej ochronie gatunkowej, oraz jakie znaczenie mają ryby dla funkcjonowania przybrzeżnych ekosystemów morskich. Naszym zamiarem jest:

 • przekazanie podstawowych informacji na temat biologii i ekologii ryb występujących w Zatoce
 • opisanie funkcji jakie pełnią w środowisku poszczególne gatunki ryb
 • wyjaśnienie jak odróżnić od siebie przedstawicieli różnych małych ryb występujących w Zatoce Gdańskiej
 • pokazanie jak wykonuje się badania pozwalające na ocenę stanu populacji ryb

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rybami naszej Zatoki!

Bałtyckie ssaki – ważny element ekosystemu morza

Ekspozycja będzie dotyczyć zagadnień biologii i ekologii bałtyckich fok i morświnów - chronionych morskich ssaków, które stanowią przedmiot badań Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz autentycznych modeli zwierząt przedstawiony będzie sprzęt badawczy używany w naukowych eksperymentach prowadzonych w środowisku morskim. Całości dopełni wystawa tablic edukacyjnych prezentujących osiągnięcia naukowe z zakresu badań ssaków morskich. Wszystko będzie uzupełnione o pakiety materiałów edukacyjno-informacyjnych rozdawanych uczestnikom.

OCEANOGRAF 2  - dzielna oceanograficzna jednostka pływająca, jak się na niej pracuje?

W dniu pikniku udostępniamy do zwiedzania statek badawczy Instytutu Oceanografii – OCEANOGRAF 2. Statek będzie dostępny w miejscu, w którym koncentruje się ruch turystyczny, czyli w marinie. Na statku odbędzie się prezentacja sprzętu do badań oceanograficznych.

Gry – planszówki oceanograficzne dla dzieci i starszych – rodzinna gra WODOPOLY, planszówka o siedliskach Zatoki Puckiej oraz dziecięca gra o żółwiach morskich

Pod okiem studentów oceanografii i geologii oraz razem z nimi będzie można miło spędzić czas i zagrać w gry planszowe. Zapraszamy fanów planszówek do gry.

Czy lubisz grać w Monopoly? A co byś powiedział na Wodopoly? Pomyśl, że odnalazłeś właśnie plik antycznych banknotów - Wodoleonów. Czym jest Wodoleon? To jedyna właściwa jednostka płatnicza w świecie Wodopoly! Zatem zanurz się w świat niesamowitej morskiej przygody! Zdobądź skarb piratów. Posiądź jak najwięcej miejscowości z planszy i zbuduj swoje wodne imperium. Zagraj z nami! Gramy również w planszówki o siedliskach Zatoki Puckiej oraz dziecięcą grę o żółwiach morskich.

„Piękny Bałtyk, nasze morze, pełne jest ciekawych stworzeń…”- czyli warsztaty plastyczno-literackie dla dzieci

Mali odkrywcy, pod okiem autorki wierszy dla dzieci Patrycji Wojtkowiak-Skóry oraz ilustratorki Natalii Uryniuk, stworzą portrety bałtyckich zwierząt,a nawet ułożą własne wiersze na ich temat. Poprzez zabawę słowem i kolorem dzieci przekonają się, jak wiele ciekawych organizmów zamieszkuje nasze morze. Co to morski zając? czym jest pchła morska? czy Bałtyku żyją kury? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć rymem i wesołymi kolorami.

Prowadzenie:

BALTICARIUM w składzie: Patrycja Wojtkowiak-Skóra, autorka wierszy dla dzieci, biolog morza, oraz ilustratorka Natalia Uryniuk. W chwili obecnej pracują nad interaktywną książką dla dzieci, właśnie na temat  bałtyckiej fauny. Owocem ich dotychczasowej współpracy jest ubiegłoroczna publikacja dla dzieci: „Na Tropach Kaszub” (Wydawnictwo Oskar).  https://www.facebook.com/balticarium/

Zabawa - Stwórz mapę skarbów z Jednookim!

Niepohamowany Jednooki Władca Krwawych Głębin i Upiornych Korsarzy, dla przyjaciół Jednooki potrzebuje Twojej pomocy! Na obrabowanym statku Oceanograf-2 Jednooki znalazł wskazówki, gdzie ukryto cenne, oceanograficzne skarby. Za wszelką cenę chce je odnaleźć i do tego celu rekrutuje załogę. Jeśli chcesz przeżyć przygodę swojego życia, stać się częścią pirackiej załogi oraz zdobyć uznanie Jednookiego zaciągnij się na jego statek i pomóż mu stworzyć mapę skarbów! 

Kącik malucha – miejsce rodzenia się kreatywności plastycznej i przestrzennej w tematyce morskiej (malowanie, kolorowanie, wycinanie i inne)

W specjalnie przygotowanym miejscu dajemy dzieciom możliwości inspiracji morskimi klimatami i twórczości artystycznej z naszymi animatorami.

GALERIA ZDJĘĆ Z WYDARZENIA  ze strony WOiG UG 

 

ostatnia edycja: 28.07.2016 o 08:52

Wstecz