Wydarzenia
01.07.2016
mgr Magdalena Anna Jakubowska - publiczna obrona rozprawy doktorskiej

"The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates"

                                                                                                                                                          Gdynia, 17.06.2016 r.

 Dyrektor i Rada Instytutu Oceanografii UG zawiadamiają, że w piątek dnia 1 lipca 2016 roku

o godzinie 12.00 w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani  mgr  Magdaleny Anny Jakubowskiej

na temat:

“The effect of carbon dioxide-induced water acidification on physiological processes of Baltic invertebrates”

“Wpływ zakwaszania wody dwutlenkiem węgla na procesy fizjologiczne bałtyckich bezkręgowców”

 

Promotor:  prof. UG, dr hab. Monika Normant-Saremba z Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Recenzenci:   prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Barbara Urban-Malinga, prof. nadzw. z Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni

 

Z rozprawą można zapoznać się w Czytelni Oceanograficznej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni,

przy al. Marszałka Piłsudskiego 46.

 

                                                                                                             Dyrektor Instytutu Oceanografii UG
                                                                                                            /-/
                                                                                                             Prof. UG, dr hab. Natalia Gorska

                                                                                                              

                                                                                                                

 

ostatnia edycja: 05.09.2016 o 10:17

Wstecz