Wydarzenia
07.07.2015
Polska współorganizatorem sympozjum na temat zrównoważonego zużycia zasobów mórz i oceanów

 

Polska, wraz z Bahamami, Palau, stowarzyszeniem Ocean Sanctuary Alliance oraz Global Partnerships Forum zorganizowała 1 lipca br. na forum ONZ w Nowym Jorku sympozjum wysokiego szczebla na temat zrównoważonego zużycia zasobów mórz i oceanów.

 

Obok pracowników Sekretariatu Narodów Zjednoczonych i stałych przedstawicielstw dyplomatycznych wśród zaproszonych mówców znaleźli się m.in. przedstawiciele wielu agend i programów NZ w tym, Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO ) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Banku Światowego, Unii Europejskiej czy  niezależnych instytucji naukowych. Do grona prelegentów dołączyła Polka, dr Iwona Pawliczka vel Pawlik z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, która podzieliła się doświadczeniami zebranymi w trakcie prowadzonego z powodzeniem na południowym Bałtyku projektu restytucji foki szarej. – Program ochrony fok pozwolił zwiększyć ich populację.  Potwierdza to potrzebę i skuteczność tworzenia morskich rezerwatów – powiedziała w swoim wystąpieniu dr Pawliczka.

Problematyka sympozjum została ujęta w projekcie agendy rozwojowej po 2015 r., która zostanie przyjęta podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku we wrześniu br.

W sympozjum, zatytułowanym One Ocean- Regenerating Fish Stocks – Achieving Sustainable Development Goal 14, udział wzięli przedstawiciele wielu krajów NZ, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Komunikat Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

ostatnia edycja: 12.10.2015 o 13:19

Wstecz