Wydarzenia
06-10.03.2017
Spotkanie ICES Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments

Informujemy, że w dniach 6-10 marca br. w Instytucie Oceanografii UG odbędzie się spotkanie ICES Working Group on Marine Benthal and Renewable Energy Developments (WGMBRED). Grupa została założona w roku 2013. Obecnie
składa się z ponad 30 członków z 9 państw europejskich, w tym Polski, którą reprezentują pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Urszula Janas prof. nadzw. oraz mgr Radosław Brzana z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich IO UG.

Strona internetowa grupy: http://www.ices.dk/community/groups/Pages/WGMBRED.aspx

                    

Uczestnicy ubiegłorocznego spotkania WGMBRED w Delft w Holandii.


ostatnia edycja: 09.03.2017 14:58

Wstecz