Wydarzenia
31.03.2017
Konferencja studencka - „Budowanie kariery zawodowej w Naukach o Ziemi”

Konferencja studencka - „Budowanie kariery zawodowej w Naukach o Ziemi”

Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Biuro Projektu „NoZ na Staż” zaprasza na konferencję „Budowanie kariery zawodowej w Naukach o Ziemi”. Konferencja dedykowana jest wszystkim studentom Wydziału, członkom Rad Programowych kierunków studiów prowadzonych przez Wydział, przedstawicielom pracodawców oraz wszystkim zainteresowanym kształceniem praktycznym w Uniwersytecie. Konferencja odbędzie się w dniu 31 marca 2017 r., w godzinach 8.30 – 15.40.

Celem konferencji jest przedstawienie doświadczeń oraz działalności Wydziału w organizacji staży i praktyk zawodowych, które odbyły się w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017. Prelegentami będą przede wszystkim studenci, którzy doświadczyli tej formy kształcenia praktycznego. W pierwszej części Konferencji prezentować się będą studenci kierunku o profilu praktycznym, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, którzy spędzili cały semestr III roku studiów w zakładach pracy, których profil działalności związany jest gospodarką wodną. Sesja druga poświęcona będzie miesięcznym stażom realizowanym w ramach projektu POWER „NoZ na Staż”; prezentować się będą stażyści wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, uczestniczący zarówno w stażach krajowych jak i zagranicznych.

Jako organizatorzy konferencji mamy nadzieję na wzbudzenie motywacji jak i znalezienie inspiracji wśród studentów do podejmowania inicjatywy i uczestniczenia w praktykach, stażach oraz wolontariatach w obrębie swoich zainteresowań badawczych i zawodowych. Chcielibyśmy również, aby zaprezentowane dobre doświadczenia, poszerzyły grono naszych współpracowników z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wstęp na konferencję jest wolny, nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy zapewniają przerwę kawową dla wszystkich uczestników.

 

  Plan konferencji

 

 


ostatnia edycja: 24.03.2017 14:29

Wstecz