Wydarzenia
12.05.2017
Otwarcie nowego budynku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. prof. Krzysztofa Skóry

Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na uroczystość oficjalnego otwarcia nowego budynku Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. prof. Krzysztofa Skóry, która odbędzie się 12 maja 2017 r. o godz. 11:00 na ul. Portowej 4 w Helu, na terenie tzw. Błękitnej Wioski. W budynku znajduje się hala seminaryjno-edukacyjna na ok. 100 osób oraz sala dydaktyczno-laboratoryjna. 

Czas: 12 maja 2017 r. (piątek), godz. 11:00
Miejsce: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry, teren tzw. Błękitnej Wioski, Hel, ul. Portowa 4 

W grudniu ubiegłego roku ukończono realizację, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zadania pn. „Modernizacja obiegu wody morskiej w systemie basenów hodowlanych i rozbudowa fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”, na którą złożyły się dwa kompleksowe zadania: konstrukcja zaawansowanego technologicznie systemu recyrkulacji i filtracji wody morskiej na potrzeby helskiego fokarium oraz budowa hali seminaryjno-edukacyjnej. 

Hala seminaryjno-edukacyjna jest kolejnym elementem kompleksu pn. Bałtycka Osada, powstającym w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG im. prof. Krzysztofa Skóry w ramach realizacji projektu Błękitnej Wioski, którego inicjatorem był prof. Krzysztof Skóra – założyciel, kierownik, a obecnie patron helskiej placówki. Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanego terenu byłego zaplecza budowlanego poprzez nadanie mu nowych funkcji  związanych z morską edukacją, badaniami i ochroną walorów przyrodniczych regionu. Inwestycja służyć ma także funkcjom proturystycznym, ukierunkowanym na poznawanie bioróżnorodności strefy przybrzeżnej morza, poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju, poszanowania historycznego dziedzictwa, regionalnych tradycji rybackich i kaszubskich oraz krzewieniu proprzyrodniczych postaw. 

Wybudowana hala nawiązuje do regionalnej architektury i wpisuje się w nadmorski pejzaż. Obok hali w obiekcie znajduje się również sala dydaktyczno-laboratoryjna wyposażona w stoły i instalacje przystosowane do tzw. laboratoryjnych prac ‘mokrych’. Budynek jest energooszczędny, posiada systemy automatycznego sterowania i audiowizualne środki przekazu. Dzięki przeszklonej elewacji, podczas pracy, zajęć edukacyjnych czy seminariów podziwiać będzie można widok na wydmy i Zatokę Gdańską, a turyści i spacerowicze będą mogli przyglądać się pracom prowadzonym w laboratorium. Nowa infrastruktura ma uzupełnić edukacyjne zaplecze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa Skóry mieszczące się w budynku po starej wędzarni oraz salki edukacyjne Błękitnej Szkoły, które już od dłuższego czasu nie odpowiadały ciągle rosnącym potrzebom i standardom nowoczesnej edukacji. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,7 mln złotych, z czego 95% zostało w sfinansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym 2,6 mln zł pochodziło ze środków przekazanych przez EkoFundusz do dyspozycji funduszu. Wykonawcą zadania była firma Aussie Development Sp. z o.o.

 


ostatnia edycja: 11.05.2017 13:41

Wstecz