Wydarzenia
21.08.2017
Apel Marszałka Województwa Pomorskiego do przedsiębiorców o pomoc dla poszkodowanych w nawałnicach

Instytut Oceanografii jako część Uniwersytetu Gdańskiego, jednego z sygnatariuszy Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP 1 "Technologie off-shore i portowo-logistyczne"), zamieszcza APEL O POMOC Marszałka Województwa Pomorskiego skierowany do przedsiębiorców, aby włączyli się w pomoc społecznościom poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która przeszła w dn. 11-12 sierpnia br. przez nasz region. Rozmiar szkód, jakie siły przyrody spowodowały na terenie naszego województwa, jest ogromny (zniszczonych zostało wiele hektarów lasów, pól uprawnych, dobytek dziesiątek tysięcy mieszkańców).

Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poinformował, że ze strony Mieczysława Struka Marszałka Województwa Pomorskiego zostało uruchomionych szereg działań na rzecz osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

http://pomorskie.eu/-/marszalek-struk-apeluje-do-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-z-pomorza-o-pomoc-poszkodowanym-w-nawalnicach

W tej chwili Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w porozumieniu z Samorządem Województwa Pomorskiego uruchomiło specjalne konto bankowe, na które można wpłacać pomoc finansową dla poszkodowanych:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarząd Główny Nr rachunku: 74 1020 1811

0000 0402 0312 9525 z dopiskiem "Pomoc dla poszkodowanych w nawałnicy".

Na rachunek można wpłacać pieniądze w PLN.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu przez Marszałka jest Pan Michał Szczupaczyński, który został upoważniony do koordynowania pomocy dla osób poszkodowanych przez kataklizm: m.szczupaczynski@pomorskie.eu, tel. 502 757 496.

 

Treść Apelu Marszałka Województwa Pomorskiego do Przedsiębiorców

 

 


ostatnia edycja: 24.08.2017 08:12

Wstecz