Wydarzenia
24.11.2017
XVI Sympozjum Młodych Oceanografów

 XVI Sympozjum Młodych Oceanografów

 

Dnia 24 listopada 2017 roku odbyło się XVI Sympozjum Młodych Oceanografów. Zaprezentowano 13 referatów wygłoszonych przez słuchaczy Doktoranckiego Studium Środowiskowego Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdyni, studentów Oceanografii UG oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
w Sopocie.

 

Kapituła w składzie:

 

Prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Prof.. dr hab. Alicja Kosakowska

Prof. dr hab. Zygmunt Klusek

Prof. dr hab. Adam Krężel

Prof. dr hab. Anna Szaniawska

Dr hab. Leszek Łęczyński prof. nadzw.

 

przyznała:

 

Nagrodę im.  prof. Krystyny  Wiktorowej  pani mgr Agnieszce Grajewskiej (e-mail: oceagr@ug.edu.pl) za pracę pt. „Międzypokoleniowy transfer metylortęci z krwią na przykładzie foki szarej (Halichoerus grypus grypus)",

 

Nagrodę im. prof.  Krzysztofa  Korzeniewskiego panu mgr. Pawłowi Tarasiewiczowi (e-mail: tarasiewicz.pwel@wp.pl) za pracę pt. „Czy katalizator platynowy jest niezbędny w metodzie wysokotemperaturowego utleniania (HTO) rozpuszczonego węgla organicznego (DOC)?”

 

Nagrodę im. prof. Haliny Piekarek – Jankowskiej panu mgr. Łukaszowi Janowskiemu (e-mail: ocelj@ug.edu.pl) za pracę pt. „Mapowanie habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie pomiarów echosondą wielowiązkową”

 

oraz  nagrodę NADZIEJA OCEANOGRAFII, ufundowaną przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, pani Karinie Bodziach ( karina.bodziach@wp.pl) za pracę pt. „Narażenie ptaków zimujących w rejonie południowego Bałtyku na pochodne fenolu”

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

                                                                                  

 

PROGRAM XVI Sympozjum Młodych Oceanografów

 


ostatnia edycja: 27.11.2017 11:31

Wstecz