Wydarzenia
18.09.2017
Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP)

Projekt dr. hab. Jarosława Tęgowskiego, prof. UG Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP) otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Blue Baltic Międzynarodowego Programu BONUS-185.

Projekt ECOMAP dotyczy ustanowienia nowych standardów bezinwazyjnego badania dna Bałtyku i dotyczy strefy od 2 metrów nad dnem do 2 metrów pod jego powierzchnią. Projekt jest w pełni zgodny z dyrektywami UE i HELCOM zalecającymi opracowanie wydajnych i nowoczesnych metod badania habitatów dennych Bałtyku. W projekcie planuje się użycie skanerów laserowych – lidarów i echosond (parametryczna, wielowiązkowa) oraz sonarów do bezinwazyjnej badań dna. Zostaną opracowane algorytmy klasyfikacji osadów dennych, cech geomorfologicznych powierzchni dna i habitatów dennych wykorzystujące nowoczesne metody analizy sygnałów (np. wielowymiarowe transformacje Fouriera i falkowe, logikę rozmytą, sieci neuronowe). Wynikiem projektu będzie opracowana i przetestowana technologia bezinwazyjnego badania dna Bałtyku, użyteczna zarówno w badaniach środowiskowych jak i w szeroko rozumianej gospodarce morskiej.

Kwota dofinansowania Projektu to 1 318 401,84 zł. 

 


ostatnia edycja: 18.09.2017 14:21

Wstecz