Wydarzenia
06.10.2017
mgr Marcin Jan Kalarus - publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                       Gdynia, 22.09.2017 r.

 

 Dyrektor i Rada Instytutu Oceanografii UG zawiadamiają, że w piątek dnia 6 października 2017 roku

o godzinie 12.00 w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana  mgr.  Marcina Jana Kalarusa

na temat:

„Struktura gatunkowa oraz zmienność czasowo-przestrzenna Appendicularia ekosystemów polarnych”

 

Promotor:  prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska z Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Promotor pomocniczy: dr Anna Panasiuk z Wydziału Oceanografii i Geografii UG

Recenzenci:       prof. dr hab. Krzysztof W. Opaliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. nadzw. z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

 

Z rozprawą można zapoznać się w Czytelni Oceanograficznej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni,

przy al. Marszałka Piłsudskiego 46. Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się na stronie IO

www.ocean.ug.edu.pl (zakładka Nauka - Postępowania naukowe - Przewody doktorskie).

  

                                                                                                          Dyrektor Instytutu Oceanografii UG
 /-/                   
 dr hab. Mariusz Sapota,
profesor nadzwyczajny 

                                     

                                       


ostatnia edycja: 03.10.2017 10:37

Wstecz