Wydarzenia
30.11.2017
Rozwój Narodowego Centrum Badań Bałtyckich

30 listopada 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy przystąpienia do Konsorcjum Narodowego Centrum Badań Bałtyckich nowych Partnerów: Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Morskiego Instytutu Rybackiego – PIB i Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Lidera konsorcjum – Uniwersytet Gdański reprezentował Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Konsorcjum NCBB za cel obrał sobie integrację środowiska naukowego związanego z interdyscyplinarnymi badaniami Morza Bałtyckiego. Poprzez wspólne identyfikowanie priorytetów badawczych oraz zbudowanie trwałej i zorganizowanej sieci zasobów ludzkich i infrastrukturalnych zostanie zwiększony potencjał polskich instytucji naukowych zajmującymi się morzem. Partnerzy Konsorcjum będą podejmowali wspólne starania przy występowaniu o fundusze w ramach programów polskich i międzynarodowych. Dzięki prowadzonej przez Konsorcjum NCBB działalności edukacyjnej wspierającej administrację, sektor biznesu oraz sektor pozarządowy zwiększy się widoczność i rola badań morza na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej.

W skład Konsorcjum NCBB do tej pory wchodziły: lider – Uniwersytet Gdański oraz partnerzy – Uniwersytet Szczeciński, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Instytut Morski w Gdańsku. Obecnie NCBB tworzy aż 10 członków. Wśród nowych partnerów są: Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Morski Instytut Rybacki – PIB i Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. 

– Rozszerzenie składu konsorcjum ma ogromne znaczenie dla rozwoju nauki i edukacji na rzecz racjonalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju strefy brzegowej Bałtyku, ochrony środowiska morskiego oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki morskiej. To swoiste centrum kompetencji, które wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów polskich i międzynarodowych – powiedział po podpisaniu umowy Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Krzysztof Bielawski.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się na pokładzie statku badawczego „Oceanograf”.

Przygotowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG 

 


ostatnia edycja: 08.12.2017 16:06

Wstecz