Wydarzenia
04.01.2018
Assemble+

Built around the experience of the European Marine Biological Research Centre (EMBRC-ERIC), ASSEMBLE Plus integrates 32 marine biological research stations from various regions of the world's oceans and seas.
ASSEMBLE Plus will provide scientists from academic, industry and policy with a quality-assured program of transnational access (TA) and virtual access (VA) to marine biological research facilities, historical observation data, and advanced training opportunities.
Prospective users can apply for funding to access the Assemble Plus Service Offer.


Żrodło: www.assembleplus.eu/

 

READ MORE ABOUT ASSEMBLE Plus

Project calls

Institute Oceanography University of Gdańsk offers research platforms:
1. Hel Marine Station
2. "OCEANOGRAF" research vessel
3. Institute of Oceanography of University of Gdańsk

ASSEMBLE+ „Association of European Marine Biological Laboratories Plus” Instytut Oceanografii UG został beneficjentem projektu „Association of European Marine Biological Laboratories Plus” (akronim: Assemble+). Projekt jest finansowany z Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horizon 2020”, w ramach konkursu INFRAIA-2016-2017 (Integrating and opening research infrastructures of European interest) Głównym celem projektu ASSEMBLE+ jest zapewnienie naukowcom z Europy bezpłatnego dostępu do infrastruktury badawczej, należącej do konsorcjum 23 partnerów z 16 krajów, w celu realizacji projektów badawczych wyłanianych w drodze konkursów. Instytut Oceanografii UG będzie zaangażowany również w realizację pakietów roboczych z grupy „Joint Research Activities” (w zakresie badań genetycznych organizmów morskich i rozwijania nurkowania naukowego) oraz „Networking Activities” (w zakresie tworzenia baz danych oceanograficznych i opracowywania strategii rozwoju europejskich stacji morskich).


ostatnia edycja: 24.04.2018 14:55

Wstecz