Wydarzenia
26.01.2018
BONUS - ECOMAP

Projekt dr. hab. Jarosława Tęgowskiego, prof. nadzw. z Zakładu Greologii Morza IO UG pn. "Baltic Sea environmental assessments by opto-acoustic remote sensing, mapping, and monitoring (ECOMAP)" otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu Blue Baltic Międzynarodowego Programu BONUS-185.

Projekt ECOMAP dotyczy ustanowienia nowych standardów bezinwazyjnego badania dna Bałtyku i dotyczy strefy od 2 metrów nad dnem do 2 metrów pod jego powierzchnią. Projekt jest w pełni zgodny z dyrektywami UE i HELCOM zalecającymi opracowanie wydajnych i nowoczesnych metod badania habitatów dennych Bałtyku. W projekcie planuje się użycie skanerów laserowych - lidarów i echosond (parametryczna, wielowiązkowa) oraz sonarów do bezinwazyjnej badań dna. Zostaną opracowane algorytmy klasyfikacji osadów dennych, cech geomorfologicznych powierzchni dna i habitatów dennych wykorzystujące nowoczesne metody analizy sygnałów (np. wielowymiarowe transformacje Fouriera i falkowe, logikę rozmytą, sieci neuronowe).
Wynikiem projektu będzie opracowana i przetestowana technologia bezinwazyjnego badania dna Bałtyku, użyteczna zarówno w badaniach środowiskowych jak i w szeroko rozumianej gospodarce morskiej.


Kwota dofinansowania projektu przyznana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to 1 318 401,84 zł, a całkowita kwota realizacji projektu to 1 561 270,80 zł.

Więcej informacji o Projekcie:
www.bonusportal.org/projects/blue_baltic_2017-2020/ecomap
www.bonus-ecomap.eu


ostatnia edycja: 29.01.2018 10:56

Wstecz