Wydarzenia
19.10.2018
XIII Konferencja z cyklu "Chemia, geochemia i ochrona środowiska”

W dniu 19 października 2018 roku (piątek) w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie odbędzie się XIII Konferencja z cyklu "CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO”. Organizatorami konferencji są: Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN, Instytut Oceanologii PAN oraz Centrum Studiów Polarnych. Konferencja ta, odbywająca się co dwa lata, gromadzi naukowców zajmujących się szeroko rozumianą chemią środowiska morskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja prowadzona jest w języku polskim.

Zgłoszenia i streszczenia prac prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną w terminie do 17. 09. 2018 r. do Sekretarza Konferencji dr Beaty Szymczychy drogą elektroniczną na adres: beat.sz@iopan.gda.pl.

Informacji nt. konferencji udziela także Komitet Organizacyjny IO UG: dr Agata Błaszczyk agata.blaszczyk@ug.edu.pl, mgr Kinga Wiśniewska aretawisniewska21@op.pl.

 

 

Komunikat I

Zgłoszenie i wzór streszczenia 

 


ostatnia edycja: 09.07.2018 10:42

Wstecz