Wydarzenia
28.07.2018
Dzień Ryby w Helu

Opis imprezy:

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego wraz z partnerami, corocznie organizuje
okolicznościowe lokalne święto pn. Dzień Ryby w Helu.

Wydarzenie to ma przypominać społeczeństwu o roli ryb w ekosystemie
Bałtyku, zwracać uwagę na gatunki chronione, funkcję ryb w gospodarce i
życiu człowieka, uświadamiać o przyjaznych środowisku metodach
pozyskiwania ryb na potrzeby ludzi.

Wspominamy także o organizmach które bez ryb żyć nie mogą m.in o ssakach
morskich, a poza sprawami morskimi poruszany jest temat rzek połączonych
z Bałtykiem i stanowiących z nim ekosystemową całość.  Jest to impreza
edukacyjna, gdzie wiedza przekazywana jest poprzez ekspozycję, zabawę i
konkursy.

W tym roku gatunkami przewodnimi Dnia Ryby w Helu będą ryby
niewykorzystywane komercyjnie, niezwykłe, rzadkie i mało znane.

Zapraszamy do Helu 28 lipca w godzinach 11.00 – 17.00. Miejsce Bulwar
Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela, pomosty Parku Wydmowego, teren przy
fokarium okolice Błękitnej Wioski (ulice Portowa i Rybacka).

 


ostatnia edycja: 24.07.2018 14:51

Wstecz