Wydarzenia
11-13.05.2016
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka"

KOMUNIKAT nr 1

Uprzejmie informujemy, że Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni organizuje

w dniach 11 - 13 maja 2016 r. w Gdyni

IV Ogólnopolską Konferencję Naukową

RTĘĆ w ŚRODOWISKU – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ dla ZDROWIA CZŁOWIEKA

patronat honorowy - Prezydent Miasta Gdyni - dr Wojciech Szczurek


Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń. W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie referatów oraz prezentację posterów. Autorów prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 10.11.2015 roku. Streszczenie w wersji elektronicznej (w języku polskim) o objętości nie przekraczającej jednej strony maszynopisu (Times New Roman CE, wielkość 12 pts) prosimy przesłać do 30.11.2015 r. Organizatorzy rozważają wydanie monografii w języku polskim, która będzie rozdana uczestnikom podczas konferencji, jednakże Uczestnicy proszeni są o deklarację zgody na zamieszczenie publikacji w monografii. Informację o zakwalifikowaniu zgłoszonych referatów i posterów oraz na temat
publikacji monografii Komitet Organizacyjny prześle jako Komunikat nr 2 do 21.12.2015 r. W sytuacji pozytywnej decyzji na temat wydania monografii,  planowym terminem nadsyłania artykułów w języku polskim (Times New Roman CE, wielkość 10 pts., odstęp pojedynczy, 10 stron) będzie 15.02.2016 roku. 

                Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 PLN (550 PLN po 15.03.2016r.). Młodzi pracownicy nauki mogą starać się o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji. Wniosek o dofinansowanie prosimy przesłać wraz ze zgłoszeniem. Opłata konferencyjna obejmuje druk materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw kawowych, obiady, uroczystą kolację.

Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretarza Komitetu Organizacyjnego – Agnieszki Grajewskiej drogą elektroniczną na adres: oceagr@ug.edu.pl.


Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. Lucyna Falkowska

 

P R O G R A M

karta zgłoszenia

ostatnia edycja: 09.05.2016 o 14:10

Wstecz