Wydarzenia
30.11.2018
XVII Sympozjum Młodych Oceanografów

Dnia 30 listopada 2018 roku odbyło się XVII Sympozjum Młodych Oceanografów. Zgłoszono 8 referatów przez słuchaczy Doktoranckiego Studium Środowiskowego Wydziału Oceanografii i Geografii UG w Gdyni, studentów Oceanografii UG oraz słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Kapituła w składzie:

Prof. dr hab. Lucyna Falkowska

Prof.. dr hab. Alicja Kosakowska

Prof. dr hab. Zygmunt Klusek

Prof. dr hab. Anna Szaniawska

Dr hab. Leszek Łęczyński prof. nadzw.

przyznała:

Nagrodę im. prof. Krystyny Wiktorowej panu mgr. Patrykowi Pezackiemu  za pracę pt.: „Zastosowanie prądomierza akustycznego ADCP do badań dobowych migracji pionowych organizmów morskich (na przykładzie obserwacji hydroakustycznych na Morzu Czarnym)”.

Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego pani mgr Agnieszce Jędruch za pracę pt.: „Frakcjonowanie rtęci w organizmach morskich: metoda termodesorpcji i jej zastosowanie”.

Nagrodę im. prof. Haliny Piekarek – Jankowskiej pani mgr Aleksandrze Cupiał za pracę pt.: „Analiza klimatu falowego Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Zatoki Gdańskiej w kontekście zmian klimatycznych rejonu Morza Bałtyckiego”.

Nagrodę NADZIEJA OCEANOGRAFII, ufundowaną przez Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał pan Bartłomiej Wilman za pracę pt. „Rtęć w krabiku amerykańskim (Rhithropanopeus harrisii) z Zatoki Puckiej”.

P R O G R A M  XVII Sympozjum Młodych Oceanografów

 


ostatnia edycja: 06.12.2018 18:44

Wstecz