Wydarzenia
26.09.2018
COMPLETE projektem flagowym dla Regionu Morza Bałtyckiego

 

      

Pod koniec września br. projekt COMPLETE (Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping), w którym jednym z partnerów jest również Uniwersytet Gdański, uzyskał status projektu flagowego. Takie wyróżnienie jest przyznawane w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) jedynie projektom o dużym znaczeniu i może świadczyć o tym, jak ważnym dla polityki tego regionu jest problem wprowadzania do środowiska gatunków obcych poprzez transport morski. Aby zminimalizować ryzyko introdukcji takich szkodliwych organizmów wodnych i patogentów przez dwa główne wektory, wody balastowe i kadłuby statków, niezbędne jest opracowanie łatwych w obsłudze narzędzi i opcji zarządzania, spójnych dla całego regionu Morza Bałtyckiego. To właśnie jest głównym celem projektu COMPLETE, natomiast jedym z jego istotnych i nowatorskich rezultatów będzie opracowanie przy udziale interesariuszy mapy drogowej dla regionalnie zharmonizowanej strategii zarządzania zanieczyszczeniami biologicznymi wnoszonymi przez kadłuby statków (tzw. biofouling). Dzięki statustowi projektu flagowego uzyskane wyniki i wypracowane zalecenia mają większą szansę na przekazanie do poziomu legislacyjnego, co z kolei daje możliwość wykorzystania ich w praktyce.

 

Projekt COMPLETE jest realizowany przez 12 partnerów z Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji, którzy współpracują z 23 stowarzyszonymi organizacjami ze wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, w skład których wchodzą instytucje badawcze, ministerstwa transportu, gospodarki morskiej i środowiska, ich agencje, firmy prywatne związane z sektorem morskim (np. firmy żeglugowe i armatorzy statków), zarządy portów i organizacje pozarządowe. Wśród nich jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Polski Rejestr Statków S.A. Partnerem wiodącym w projekcie jest Kotka Maritime Research Association z Finlandii (koordynator: Dr Miina Karjalainen, e-mail: miina.karjalainen@merikotka.fi), natomiast kierownikiem ze strony Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Monika Normant-Saremba,  prof. nadzw.  z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdanskiego (e-mail: monika.normant@ug.edu.pl).

W ramach projektu COMPLETE prowadzone są badania ankietowe mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących potencjału porastania, strategii antyporoślowych, procedur oraz wyposażenia do usuwania materiału poroślowego, jak również najlepszych procedur postępowania w odniesieniu do łodzi rekreacyjnych.

Szanowni Właściciele łodzi, poniższy link przekierowuje bezpośrednio na stronę kwestionariusza, którego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. https://linmantis60.bsh.de/limesurvey/index.php/835883?lang=pl

Bardzo dziękujemy za współpracę.

Zespół COMPLETE UG

Źródło finansowania: Fundusze Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Baltic Sea Region 2014-2020

Okres realizacji: 01/10/2017 – 30/09/2020

Strona projektu:  www.batliccomplete.com

O projektcie: INTERREG Baltic Sea Region, HELCOM

 

 


ostatnia edycja: 24.04.2019 13:06

Wstecz