Wydarzenia
28.06.2019
mgr Agnieszka Jędruch - publiczna obrona rozprawy doktorskiej

                                                                                                                                                 Gdynia, 14.06.2019 r.
 
W imieniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamiamy, że w piątek dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 
w Auditorium oceanographorum w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przy al. Marszałka Piłsudskiego 46 w Gdyni odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
Pani mgr Agnieszki Jędruch
 
na temat:
 
"Accumulation of mercury in the macrozoobenthic fauna of the coastal zone of the Gulf of Gdańsk
 
w j. pol. „Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej
 
Promotor:  dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. nadzw. z Wydziału Oceanografii i Geografii UG
 
Recenzenci:    dr hab. Ksenia Pazdro, prof. nadzw. z Instytutu Oceanologii PAN  w Sopocie
                        dr hab. Artur Kowalski z Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu
 
Z rozprawą można zapoznać się w Czytelni Oceanograficznej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, przy al. Marszałka Piłsudskiego 46, recenzje oraz streszczenie rozprawy znajdują się na stronie Instytutu Oceanografii UG www.ocean.ug.edu.pl w zakładce Nauka.
 
                                                                                                                     Dyrektor Instytutu Oceanografii UG
                                                                                                                                        /-/
                                                                                                                 dr hab. Mariusz Sapota, profesor nadzw.

 


ostatnia edycja: 14.06.2019 14:21

Wstecz