Wydarzenia
12.09.2019
Seminarium w ramach projektu COMPLETE

 

W dniu 12 września 2019 roku w siedzibie Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni odbędzie się Seminarium dla interesariuszy związanych z gospodarką morską, ochroną środowiska i żeglarstwem rekreacyjnym pt.: ”Wody balastowe i kadłuby statków - spójne procedury dla regionu Morza Bałtyckiego służące zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski“. Celem seminarium jest wymiana wiedzy i kompetencji w zakresie zagadnień związanych przede wszystkim z Międzynarodową Konwencją o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków,jej ratyfikacją przez Polskę i procedurą udzielania zwolnień w ramach prawidła A-4, jak również z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Morskiej w/s porastania kadłubów statków (MEPC.207(62)) i łodzi rekreacyjnych (MEPC.1/Circ. 792). Seminarium jest organizowane w ramach projektu COMPLETE (https://balticcomplete.com), a udział w nim jest bezpłatny.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Seminarium!

Szczegółowych informacji dotyczących seminarium udziela
dr Joanna Hegele-Drywa (joanna.hegele-drywa@ug.edu.pl)

 


ostatnia edycja: 30.07.2019 09:12

Wstecz