Wydarzenia
16-19.10.2019
Podpisanie umowy UG z Uniwersytetem w Kłajpedzie i pierwszy rejs zagraniczny R/V Oceanograf

Statek naukowo-badawczy Uniwersytetu Gdańskiego R/V Oceanograf odbył pierwszy zagraniczny rejs. Celem rejsu do Kłajpedy było podpisanie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej, pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem w Kłajpedzie. Umowa została podpisana przez Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Krzysztofa Bielawskiego i  Rektora Uniwersytetu w Kłajpedzie prof. Arturasa Razbadauskasa. Umowę podpisano na pokładzie naszej jednostki, w dniu 17 października 2019 r. Obie strony liczą na owocną współpracę i wspólną realizację licznych projektów naukowych i dydaktycznych.


Filmowa relacja Wojciecha Głodka Dyrektora Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG z podpisania umowy: https://youtu.be/zN6KvWFEG7M

 


ostatnia edycja: 22.10.2019 11:58

Wstecz