Wydarzenia
2-6.03.2020
Spotkanie dwóch grup roboczych Międzynarodowego Komitetu Badań Morza w ramach projektu Interreg BSR COMPLETE

W pierwszym tygodniu marca 2020 roku, w Instytucie Oceanografii, odbędzie się spotkanie dwóch grup roboczych Międzynarodowego Komitetu Badań Morza (International Council for the Exploration of the Sea, ICES), tj. Working Group on Ballast and Other Ship Vectors (WGBOSV) oraz Working Group on Introductions and Transfers of Marine Organisms (WGITMO).

Obie grupy składają się z ekspertów, którzy zajmują się gatunkami obcymi w środowisku morskim w bardzo szerokim kontekście – od sposobów ich introdukcji wraz z transportem morskim i metod zapobiegania temu zjawisku, poprzez szybkie ich wykrywanie, wtórne rozprzestrzenianie, rozmieszczenie, dynamikę populacji i skuteczny monitoring do wpływu na bioróżnorodność i usługi systemowe, a także ocenę ryzyka i potencjału inwazyjnego.

Działalność WGBOSV i WGITMO zapewnia naukowe wsparcie w rozwoju międzynarodowych działań mających na celu zarówno zmniejszenie ryzyka związanego z transportem gatunków obcych do nowych rejonów przez statki handlowe, jak również w skutecznym postępowaniu służącym ograniczeniu negatywnych skutków obecności tych gatunków. W obu grupach Polskę reprezentują pracownicy Instytutu Oceanografii, tj. dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG oraz dr Joanna Hegele-Drywa z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich.

Spotkanie obu grup ICES jest organizowane w ramach projektu Interreg BSR COMPLETE pt.: „Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive alien species introduction by shipping”, którego celem jest wypracowanie spójnych dla regionu Morza Bałtyckiego procedur służących zmniejszeniu ryzyka wprowadzania gatunków inwazyjnych przez transport morski ( www.batliccomplete.com).

 


ostatnia edycja: 28.11.2019 08:40

Wstecz