Wydarzenia
17-19.06.2020
International Conference on the Clean Environment and Energy Research (CEER2020)

Międzynarodowa konferencja pt. International Conference on the Clean Environment and Energy Research (CEER2020), odbędzie się w Gdańsku w dniach 17–19 czerwca 2020 r. 

CEER2020 to wydarzenie skierowane do naukowców zajmujących się problemami środowiska naturalnego, inżynierów, prawników i decydentów politycznych oraz innych interesariuszy z całego świata. 

W ramach konferencji planowana jest sesja poświęcona szeroko rozumianej tematyce morskiej. 

Istnieje możliwość opublikowania przedstawionych podczas konferencji referatów w materiałach pokonferencyjnych oraz w takich czasopismach jak: Environmental Science and Pollution Research (IF: 2.914); Marine Environmental Research (IF: 3.445); Energies (IF: 2.707); International Journal of Energy Economics and Policy; Journal of Physics: Conference Series, International Journal of Energy for a Clean Environment i Energy Policy Journal. Lista czasopism partnerskich jest wciąż aktualizowana.

Szczegóły dotyczące konferencji CEER2020 (ważne daty, opłata konferencyjna, opcje publikacji, adresy kontaktowe itp.) są dostępne na stronie internetowej: http://www.ceerconference.org/information/

 


ostatnia edycja: 12.02.2020 16:10

Wstecz