Wydarzenia
2-4.12.2020
International Conference on the Clean Environment and Energy Research (CEER2020)

Instytut Zrównoważonej Energetyki, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Italy 
Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 
Instytut Gospodarki  Mineralnej i Energetycznej PAN w Krakowie

zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową
“International Conference on the Clean Environment and Energy Research (CEER2020)”
w dniach 2-4 grudnia 2020 roku

Ze względu na Covid-19 konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym lub on-line. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch opcji: osobisty udział w konferencji w Hotelu Gdańsk (sesje na żywo) lub prezentację online.

 
CEER2020 to wydarzenie skierowane do naukowców zajmujących się problemami środowiska naturalnego, inżynierów, prawników i decydentów politycznych oraz innych interesariuszy z całego świata. 
W ramach konferencji planowana jest sesja poświęcona szeroko rozumianej tematyce morskiej. 
Istnieje możliwość opublikowania przedstawionych podczas konferencji referatów w materiałach pokonferencyjnych w takich czasopismach jak: Environmental Science and Pollution Research (IF: 3.056); Marine Environmental Research (IF: 2.727); Energies (IF:.702); International Journal of Energy Economics and Policy; Journal of Physics: Conference Series, International Journal of Energy for a Clean Environment i Energy Policy Journal. Lista czasopism partnerskich jest wciąż aktualizowana.
 
Najważniejsze terminy:
19 października 2020 - termin rejestracji i przesłania streszczenia
1 listopada 2020 - termin wniesienia opłaty rejestracyjnej
1 grudnia 2020 - termin nadsyłania pełnego artykułu
2-4 grudnia 2020 - Konferencja CEER2020
 
Komitet Naukowy Konferencji:
 
 • Prof. Francesco Calise – University of Naples Federico II, Italy- Przewodniczący Konferencji
 • Prof. Aleksandra Borsukiewicz – West Pomeranian University of Technology, Poland
 • Prof. Mariusz Filipowicz – AGH University of Science and Technology, Poland
 • Prof. Janusz Gołaś – AGH University of Science and Technology, Poland
 • Prof.  Soteris A. Kalogirou – Cyprus University of Technology, Cyprus
 • Prof. Anneliese Kasper-Giebl – Vienna University of Technology, Austria
 • Prof. Anita Lewandowska – University of Gdańsk, Poland
 • Prof. Andreas Ortwein – Hochschule Merseburg (University of Applied Sciences), Germany
 • Prof. Beatrice Pulvirenti – Università di Bologna, Italy
 • Prof. Adam Szurlej– AGH University of Science and Technology, Poland
 • Prof. Laura Vanoli – Università degli studi di Cassino e Lazio Meridionale, Italy
 • Dr. Andrius Garbaras – Center for Physical Sciences and Technology, Lithuania
 • Dr. Mario König – Deutsches Biomasseforschungszentrum, Germany
 • Dr Rebecca Jayne Thorne – Institute of Transport Economics, Norway
 • Dr Maria Vicidomini – University of Naples Federico II, Italy
 
Komitet Organzacyjny Konferencji:
 
Dr Krzysztof Sornek- Institute of Sustainable Energy, Department of Sustainable Energy Development, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Dr Rafał Figaj- Department of Sustainable Energy Development, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Anna Korzeniewska - Department of Coal Chemistry and Environmental Sciences, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Kamila Rzepka - Institute of Sustainable Energy
Dr Wojciech Gory - Institute of Sustainable Energy, Department of Sustainable Energy Development, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Maciej Żołądek - Department of Sustainable Energy Development, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Karolina Papis - Department of Sustainable Energy Development, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Kinga Wiśniewska - Institute of Oceanography, Faculty of Oceanography and Geography, Gdansk University 
Dr Maria Vicidomini - Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Napoli Federico II
Dr Katarzyna Szramowiat-Sala - Institute of Sustainable Energy, Department of Coal Chemistry and Environmental Sciences, Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology
Dr Tomasz Mirowski - Institute of Sustainable Energy, Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 
Szczegóły dotyczące konferencji CEER2020 (ważne daty, opłata konferencyjna, opcje publikacji, adresy kontaktowe itp.) są dostępne na stronie internetowej: 

 


ostatnia edycja: 27.08.2020 08:09

Wstecz