Wydarzenia
05.03.2020
Porozumienie między Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim

Wymiana pracowników naukowych i studentów oraz współpraca w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych to główne założenia porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim. Porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) zostało podpisane w ramach wizyty Prezydenta Islandii w Gdańsku, na pokładzie jednego z najnowocześniejszych statków naukowo-badawczych, r/v Oceanograf, należącego do Uniwersytetu Gdańskiego.

 Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Islandią rozpoczęła się w 2018 roku, gdy została podpisana umowa dwustronna uczelni z Uniwersytetem w Akureyri oraz umowa pomiędzy Wydziałem Oceanografii i Geografii UG a School of Business in Science w Islandii. Równocześnie Północnoatlantycka Organizacja Producentów wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri oraz School of Business in Science w Islandii podjęły się organizacji konkursu stypendialnego PISCES (Polish Icelandic Scholarship – Exchange Studies), który wspiera polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri w ramach Programu Stypendialnego Erasmus Plus.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Uniwersytetem Islandzkim odbyło się 5 marca 2020 roku na pokładzie statku r/v Oceanograf, należącego do Uniwersytetu Gdańskiego. W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego memorandum podpisała prof. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia UG, a Uniwersytet Islandzki w Reykjaviku reprezentował Rektor – Dr Jón Atli Benediktsson. Porozumienie zakłada wymianę pracowników naukowych i studentów oraz współpracę w zakresie wspólnych przedsięwzięć badawczych i organizacyjnych.

- Z delegacją Islandii, z Panem Prezydentem i Panią Minister Edukacji, Nauki i Kultury na czele,  którą gościliśmy na pokładzie naszego statku, rozmawialiśmy o wyzwaniach, jakie stoją przed Islandią, głównie w zakresie wspierania Polonii islandzkiej, borykającej się z licznymi problemami. Podjęliśmy szereg zobowiązań o zaangażowaniu Uniwersytetu Gdańskiego w proces edukacji naszych rodaków w Islandii, ale również wzajemnej wymiany akademickiej w zakresie badań naukowych i kształcenia pomiędzy Uniwersytetem Islandzkim a Uniwersytetem Gdańskim – powiedział prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki UG.

- Podczas tej wizyty otrzymałam bardzo dobry wgląd w system edukacji w Polsce – od opieki przedszkolnej po studia na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem pewna, współpraca z uczelnią przyniesie korzyści obu stronom – podsumowała Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Minister Edukacji, Nauki I Kultury.

Spotkanie poprzedził rejs, w czasie którego zaprezentowano dotychczasowe kontakty Uniwersytetu Gdańskiego z Islandią oraz współpracę w obszarze edukacji pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a krajami skandynawskimi. 

Prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki UG przedstawił Uniwersytet Gdański, dotychczasową współpracę uczelni z Islandią oraz potencjalną współpracę w zakresie studiów polonistycznych. Dziekani i prodziekani wydziałów Oceanografii i Geografii, Zarządzania oraz Ekonomicznego – prof. Waldemar Surosz, dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak oraz prof. Monika Bąk, omówili współpracę swoich jednostek z Islandią. Agnieszka Tomasik, Dyrektor ZSO nr 8 w Gdańsku opowiedziała o projekcie „Kreatywna pedagogika”, a Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora ds. Edukacji Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprezentował aspekty współpracy w obszarze edukacji pomiędzy Urzędem a krajami skandynawskimi.

Statek r/v Oceanograf to jedna z najnowocześniejszych jednostek badawczych pływających pod polską banderą. Statek, wyposażony w specjalistyczne urządzenia do interdyscyplinarnych badań środowiska Morza Bałtyckiego, jest wykorzystywany do prowadzenia badań naukowych oraz kształcenia studentów. Na pokładzie znajdują się m.in. specjalistyczne laboratoria, multimedialna sala seminaryjna dla studentów oraz miejsce do obserwacji ssaków i ptaków morskich.

dr Beata Czechowska-Derkacz, Rzecznik Prasowy UG

 


ostatnia edycja: 09.03.2020 10:03

Wstecz