Wydarzenia
10.04.2020
AquaVIP – wzmocnienie akwakultury w regionie Południowego Bałtyku

 
                       

10 kwietnia 2020  Informacja prasowa

 
AquaVIP –  wzmocnienie akwakultury w regionie Południowego Bałtyku
 
Polityka Niebieskiego Wzrostu Komisji Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego określa akwakulturę jako jeden z najbardziej obiecujących sektorów gospodarki morskiej pod względem rozwoju i potencjału zatrudnienia. Na obszarze Południowego Bałtyku wciąż jednak akwakultura nie jest szeroko rozwiniętym sektorem. Widząc potrzebę zmiany sytuacji, rozpoczęliśmy w styczniu 2020 roku realizację projektu AquaVIP – Wirtualna platforma rozwoju kariery w akwakulturze dla regionu Południowego Bałtyku (program Interreg Południowy Bałtyk), który ma na celu wzmocnienie sektora akwakultury w regionie.
 
W rozwoju innowacyjnej akwakultury w naszym regionie kluczowe znaczenie ma wzrost kompetencji i wiedzy na poziomie lokalnym. W sektorze istnieje duże zapotrzebowanie zarówno na wysoko wykwalifikowany personel jak i wiedzę na temat nowoczesnej akwakultury. Na tych działaniach skoncentruje się trzyletni projekt AquaVIP koordynowany przez Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie, z uczestnictwem Uniwersytetu w Rostocku, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Kłajpedzie.
 
Partnerzy projektu AquaVIP posiadają różnorodne kompetencje w innowacyjnej akwakulturze, w tym doświadczenie w akwaponice, uprawie mikroglonów oraz hodowli ryb i skorupiaków w systemach zwrotnego obiegu wody. Na bazie tych doświadczeń projekt podejmie działania w zakresie szkolenia studentów i specjalistów w sektorze, w celu zwiększenia kompetencji kadry, podwyższenia zdolności biznesowych, a ostatecznie wpływu na rynek akwakultury w regionie Południowego Bałtyku. W projekcie AquaVIP zajmiemy się również analizą najlepszych praktyk, wymianą wiedzy i doświadczeń związanych z zasobami ludzkimi w niebieskiej i zielonej gospodarce w sektorze akwakultury, współpracą z partnerami, w celu wspólnego opracowywania i testowania metod i narzędzi zwiększających potencjał zasobów ludzkich W ramach realizacji projektu powstanie również międzynarodowa sieć organizacji realizujących tę samą misję w celu ułatwienia współpracy międzysektorowej.
 
Aktywności projektowe będą bazowały na pracach eksperymentalnych realizowanych w jednostkach partnerskich projektu. Przewidzianych jest dziewięć eksperymentów uwzględniających: stworzenie sztucznych łańcuchów pokarmowych dla hodowli larw ryb, hodowlę krewetek Litopenaeus vannamei oraz mikroglonów w laboratoryjnym systemie akwaponicznym, badanie wzrostu i wartości odżywczej krewetek Litopenaeus vannamei oraz krewetek bałtyckich hodowanych w laboratoryjnym systemie zwrotnego obiegu wody, optymalizację technologii zwrotnego obiegu wody dla krewetek, nową koncepcję „wieży krewetkowej”, zastosowanie wody słonawej w hodowlach ryb słodkowodnych w systemach zwrotnego obiegu wody, wykorzystanie solanki geotermalnej do zasolenia wody w systemie zwrotnego obiegu wody, technologię hodowli dafnii i wykorzystanie jako żywej paszy dla ryb.
 
Intencją autorów projektu AquaVIP jest stworzenie silnej bazy do wzmocnienia programów akwakultury na uniwersytetach, zapewnienie praktycznych doświadczeń i eksperymentów hodowlanych dla społeczności akademickich czy zainteresowanych przedsiębiorców, jak również warunków do zmian na rynku pracy we współpracy z sektorem gospodarczym i administracją. Innowacyjna akwakultura przyniesie korzyści przedsiębiorstwom w naszym regionie i społeczeństwu poprzez zapewnienie zdrowej, bezpiecznej i produkowanej regionalnie żywności wysokiej jakości. Zastosowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska technologii produkcji otworzy również nowe rynki międzynarodowe, zapewniając dalsze miejsca pracy i możliwości inwestycyjne w regionie Południowego Bałtyku.
 
Partnerzy projektu:
Koordynator projektu: Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie (Litwa)
Partnerzy: Uniwersytet w Rostoku (Niemcy), Uniwersytet Gdański (Polska), Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)
Partnerzy Stowarzyszeni: Bundesverband Aquakultur e.V (Niemcy), Stowarzyszenie Rozwoju Rynku Rybnego (Polska), Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (Polska), Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund, Guldborgsund Kommune (Dania), Viešoji įstaiga Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (Litwa), Aquacopa GmbH (Niemcy), Šilutės žemės ūkio mokykla (Litwa)
Okres realizacji projektu: 
01.01.2020 – 31.12.2022
Źródło finansowania projektu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG Południowy Bałtyk STHB.0401.00-LT-0145/18-00
Kontakt: 
Kierownik projektu AquaVIP UG – mgr Hanna Łądkowska, hanna.ladkowska@ug.edu.pl;  b.dmochowska@ug.edu.pl

Strona projektu:  aquavip.edu.pl 

Kontakt do komunikacji 
mgr Barbara Dmochowska
AquaVIP Communication Officer
Uniwersytet Gdański
e-mail b.dmochowska@ug.edu.pl
+48 58 523 6869

 

 

 


ostatnia edycja: 15.05.2020 14:46

Wstecz