Wydarzenia
16.10.2020
XIV Konferencja „CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO”

KOMUNIKAT I


Sekcja Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN oraz Instytut Oceanologii PAN
zapraszają


na XIV Konferencję pt.
„CHEMIA, GEOCHEMIA I OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO”
w dniu 16 października 2020 r.
 

            Konferencja odbędzie się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, przy ulicy Powstańców Warszawy 55. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Przewiduje się prezentowanie prac w formie plakatów oraz prezentacji ustnych (15 min referat + 5 min dyskusja).
Chętnych do udziału w Konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz streszczenia prezentowanej pracy (według załączonego poniżej wzoru) do 14.09.2020 r. na adres mailowy sekretariatu konferencji (geochem2020@iopan.pl). Streszczenia będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Organizatorzy przewidują nagrody dla Młodych Naukowców (do 35 lat) za najciekawszą prezentację ustną oraz za plakat.


Przewodnicząca
Sekcji Chemii Morza Komitetu Badań Morza PAN

Dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN

 

Komitet Naukowy Konferencji:
     Dr hab. Magdalena Bełdowska prof. UG – Przewodnicząca
     Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
     Prof. dr hab. Jerzy Bolałek
     Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
     Dr hab. Dorota Burska prof. UG
     Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
     Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
     Instytut Oceanologii PAN
     Prof. dr hab. inż. Grażyna Kowalewska
     Instytut Oceanologii PAN
     Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec
     Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
     Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN
     Instytut Oceanologii PAN
     Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak – Czł. rzeczywisty PAN
     Instytut Oceanologii PAN
     Dr hab. inż. Tamara Zalewska prof. IMGW
     Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
    Dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN – Przewodnicząca
    Instytut Oceanologii PAN
    pazdro@iopan.pl
    Dr hab. Magdalena Bełdowska prof. UG – Wiceprzewodnicząca
    Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
    magdalena.beldowska@ug.edu.pl
    Dr hab. Agata Zaborska prof. IO PAN – Wiceprzewodnicząca
    Instytut Oceanologii PAN
    agata@iopan.pl
    Dr Marta Szubska – Sekretarz
    Instytut Oceanologii PAN
    geochem2020@iopan.pl
    Mgr Ewa Korejwo – Zastępca sekretarza
    Instytut Oceanologii PAN
    geochem2020@iopan.pl
    Dr Agnieszka Jędruch
    Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii
    agnieszka.jedruch@ug.edu.pl
    Mgr inż. Paulina Rudnicka
    Instytut Oceanologii PAN
    prudnicka@iopan.pl 

WZÓR ZGŁOSZENIA I STRESZCZENIA  

 


ostatnia edycja: 16.07.2020 10:00

Wstecz