Wydarzenia
25.11.2020
Relacja z Warsztatów BluePlatform: Innovative Technologies in Aquaculture

     

 

W ramach projektu BluePlatform Uniwersytet Gdański wraz z siecią SUBMARINER zorganizował 17 listopada br.  warsztaty online pod tytułem: Innowacyjne technologie w akwakulturze. Celem warsztatów było zaprezentowanie nowych trendów w innowacyjnej akwakulturze, ze szczególnym uwzględnieniem systemów recyrkulacyjnych (RAS), hodowli glonów i akwaponiki, jak również wsparcia rozwoju bardziej innowacyjnych technologii w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców, studentów, władz lokalnych, pracowników naukowych i specjalistów zainteresowanych innowacyjnymi technologiami w akwakulturze, aktualnym stanem w regionie Morza Bałtyckiego globalnymi trendami, a także lokalnymi możliwości i wyzwaniami. W wydarzeniu wzięło udział ponad dwudziestu prelegentów i ponad siedemdziesięciu uczestników, w tym przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się akwakulturą, interesariusze z branży konsultingowej i B&R, przedstawiciele władz i administracji, uniwersytetów
i instytutów badawczych, a także studenci akwakultury.

Program został podzielony na sesje tematyczne. Dzień rozpoczął się  sesją poświęconą aktualnemu stanowi technologii
w akwakulturze w świecie oraz w różnych krajach regionu Morza Bałtyckiego. Druga sesja poświęcona była produktom zakończonego już projektu InnoAquaTech oraz możliwościom rozwoju systemów RAS i akwaponiki w regionie Morza Bałtyckiego, w tym bieżącym aktywnościom projektu AquaVIP - Aquaculture Virtual career development Platform for the South Baltic region. Ostatnia sesja warsztatów obejmowała dobre praktyki w różnych dziedzinach akwakultury: hodowlę glonów, hodowlę ryb w systemach RAS, hodowlę omułków, a także inicjatywy edukacyjne, komunikacyjne, marketingowe oraz dotyczące współpracy.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, owocne dyskusje i świetną atmosferę podczas warsztatów. W wydarzeniu Uniwersytet Gdański reprezentowała Hanna Łądkowska, Koordynator Sieci SUBMARINER na Uniwersytecie Gdańskim, dr hab. Konrad Ocalewicz prof. UG, który poprowadził sesję dotyczącą dobrych praktyk
w akwakulturze oraz wygłosił dwie prezentacje dotyczące: „Global trends in aquaculture” oraz “Educational needs in relation to innovative and sustainable aquaculture”, dr Halina Kendzierska z prezentacją: “Potential of Crustacean Production in RAS in Pomerania”, dr Aleksandra Zgrundo z prezentacją: “Macroalgae harvesting and cultivation practices in the Baltic Sea”, oraz dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG z prezentacją: “Prospects for mussel farming in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea)”. Wydarzenie koordynowała Basia Dmochowska, Communication Officer projektu AquaVIP.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że wiedza i kompetencje zdobyte dzięki wydarzeniu zostaną wykorzystane w praktyce i zaowocują nowymi działaniami mającymi na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego Niebieskiej Biogospodarki, w tym nowe inwestycje w technologie akwakultury. W podsumowaniu warsztatów zaznaczono ogromny wkład prelegentów, który zostanie uwzględniony w przygotowywanym przez organizatorów dokumencie – Position paper on aquaculture technologies in BSR, który zostanie wykorzystany do dalszej promocji rozwoju zrównoważonej i innowacyjnej akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego.

Materiały powarsztatowe wraz z prezentacjami będą dostępne na stronie projektu BluePlatform: https://www.submariner-network.eu/blue-platform 
W przypadku pytań dotyczących działalności sieci SUBMARINER Network, nowych inicjatyw i projektów prosimy o kontakt
z Hanną Łądkowska: hanna.ladkowska@ug.edu.pl.
W przypadku pytań lub uwag dotyczących warsztatu lub tworzonego dokumentu – Position paper on aquaculture technologies in BSR, prosimy o kontakt z Basią Dmochowską: b.dmochowska@ug.edu.pl. 

Informacja przygotowana przez mgr Barabarę Dmochowską oraz mgr Hannę Łądkowską.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty BluePlatform: "Innovative Technologies in Aquaculture”, online, 17 listopada 2020, 9:00-15:30 (CET) 

Ponieważ akwakultura stała się jednym z najbardziej obiecujących sektorów gospodarki morskiej regionu Morza Bałtyckiego pod względem wzrostu i potencjału zatrudnienia, partnerzy projektu BluePlatform organizują drugie warsztaty, których celem jest zaprezentowanie nowych trendów w innowacyjnej akwakulturze (ze szczególnym uwzględnieniem systemów zwrotnego obiegu wody (RAS), uprawy glonów oraz akwaponiki) oraz promocja rozwoju bardziej innowacyjnych technologii. Podczas wydarzenia podzielonego na trzy sesje: „State of play: innovative technologies in aquaculture in different Baltic Sea Region countries”, „InnoAquaTech project products, possibilities of development of RAS and aquaponics in BSR” oraz „Good practices, problems to be solved, actions to be taken” eksperci spróbują przedstawić nowe trendy w innowacyjnej akwakulturze i zidentyfikować luki, tak, aby wesprzeć działania w kierunku rozwoju akwakultury w regionie Morza Bałtyckiego. 

Warsztaty organizowane są przez Uniwersytet Gdański oraz SUBMARINER Network. 

Więcej informacji, agenda oraz możliwość rejestracji znajdują się pod poniższym linkiem:  

https://www.submariner-network.eu/events/406-blue-platform-workshop-innovative-technologies-in-aquaculture-2-1  

 

 


ostatnia edycja: 25.11.2020 09:37

Wstecz