Wydarzenia
9-10.02.2021
COMPLETE - zaproszenie na konferencję końcową projektu

 

                                                                  

W dniach 9-10.02.2021 roku, w ramach projektu COMPLETE (Completing managment options in the Baltic Sea Region to reduce risk  of invasive species introduction by shipping; https://balticcomplete.com), odbędzie się konferencja poświęcona wypracowanym rozwiązaniom w zakresie potencjalnych opcji zarządzania, służących zmniejszeniu ryzyka wprowadzenia gatunków inwazyjnych do Morza Bałtyckiego wraz z transportem morskim i żeglugą rekreacyjną. Konferencja składać się będzie z trzech głównych sesji tematycznych, poświęconych:
(1) spójnemu wdrażaniu Międzynarodowej Konwencji o Kontroli i Postępowaniu z Wodami Balastowymi i Osadami ze Statków,
(2) propozycji regionalnej strategii postępowania z tzw. biofoulingiem, opartej m.in. na wytycznych Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w/s porastania kadłubów statków i łodzi rekreacyjnych oraz
(3) jednolitemu monitoringowi gatunków obcych na potrzeby różnych aktów normatywnych.


Konferencja skierowana jest do decydentów na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym (np. do administracji morskiej i zajmującej się ochroną środowiska), a także do administracji lokalnej, władz portowych, stoczni, firm świadczących usługi czyszczenia kadłubów lub związanych z systemami przeciwporostowymi, firm żeglugowych, stowarzyszeń żeglarskich, a także do członków organizacji pozarządowych, zajmujących się ochroną środowiska oraz społeczności naukowej.

Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie:
https://mailchi.mp/3065ba8491d7/invitation-12534706?e=88f5953975 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Konferencji!

Zespół realizujący projekt w Uniwersytecie Gdańskim z Zakładu Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich:
dr hab. Monika Normant-Saremba, prof. UG – kierownik
dr Dagmara Wójcik-Fudalewska
dr Joanna Hegele-Drywa
mgr Radosław Brzana
mgr Julia Tuszer-Kunc

 


ostatnia edycja: 11.01.2021 11:58

Wstecz