Wydarzenia
23.04.2021
Seminarium naukowe Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Instytutu Oceanografii UG

Gdynia, 13.04.2021 r.

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

oraz Dyrekcja Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają na Seminarium Naukowe, podczas którego wykład na temat:

„Cechy morfologiczne „śniegu morskiego” a dynamika zakwitów fitoplanktonu w Arktyce”

wygłosi

Pani dr Emilia Trudnowska z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium odbędzie się dnia 23 kwietnia (piątek) 2021 r. o godz. 11.00 w formie zdalnej za pomocą platformy MS Teams. Link do spotkania zamieszczony jest poniżej.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBiZjhjZjYtOWJjMy00NDkyLTkwZTItYzhmZThjZDA1YmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2285f8b725-ba4d-4f80-948f-aa2ed1cf678d%22%7d 

Notka biograficzna Prelegentki:

Emilia Trudnowska – adiunkt w Zakładzie Ekologii Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół badania struktury wielkościowej oraz wzorów rozmieszczenia cząstek oraz planktonu w Arktyce. W swojej pracy wykorzystuje nowe, optyczne technologie – dotychczas głównie laserowe liczniki (LOPC, LISST), ale dzięki odbytemu rocznemu stypendium we Francji (Sorbonne Université Institut de la Mer de Villefranche (IMEV)) rozszerzyła spektrum metodyczne badań także o analizę zdjęć podwodnych agregatów z morskich zawiesin (z ang. marine snow). W przeprowadzonych badaniach była szczególnie zainteresowana analizą morfologiczną indywidualnych cząstek i wraz z współautorami postanowiła zaproponować swoistą ‘taksonomię śniegu morskiego’, a następnie prześledzić dynamikę rozmieszczenia wyznaczonych typów cząstek w relacji do sukcesji zakwitów fitoplanktonu w dwóch kluczowych regionach Arktyki (Baffin Bay, Fram Stait).

 
 

 


ostatnia edycja: 13.04.2021 07:41

Wstecz