Wydarzenia
9-11.06.2021
XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”

W dniach 09-11 czerwca 2021 r. odbędzie się na platformie ZOOM XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna pt. „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”. Konferencja współorganizowana jest przez cztery wiodące instytucje naukowe Trójmiasta: Uniwersytet Gdański, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Politechnikę Gdańską, Morski Instytut Rybacki PIB w Gdyni a także Komitet Badań Morza PAN oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Głównym organizatorem na Wydziale Oceanografii i Geografii UG jest prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, wraz z zespołem z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii. Członkiem Komitetu Naukowego jest również dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG, który poprowadzi sesję referatową „Mikroorganizmy w środowisku morskim i biotechnologii”. Więcej informacji o konferencji, jej program i książka abstraktów dostępne są na stronie https://hydromicro.pl/

 

 

   

 

 


ostatnia edycja: 08.06.2021 07:38

Wstecz