Wydarzenia
22.06.2021
Śp. Pan Profesor dr hab. inż. Janusz Pempkowiak

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22 czerwca 2021 r. zmarł

Śp. Pan Profesor dr hab. inż Janusz Pempkowiak

                     wybitny naukowiec Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Redaktor Naczelny „Oceanologii”,
                                    nauczyciel akademicki w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składa Społeczność Akademicka Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 


ostatnia edycja: 24.06.2021 08:38

Wstecz