Wydarzenia
05.07.2021
Dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG oraz dr hab. Dorota Burska, prof. UG w Radzie Naukowej MIR-PIB powołanej na kadencję 2021-2025

W dniu 05.07.2021 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni wybranej na lata 2021-2025 dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG Dyrektor Instytutu Oceanografii UG oraz dr hab. Dorota Burska, prof. zostali powołani w skład Rady przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG. został wybrany na Przewodniczącego Rady, natomiast dr hab. Dorota Burska, prof. UG, została powołana na Członka Komisji ds. Kadry Naukowej w Radzie Naukowej MIR-PIB w Gdyni.

Serdecznie gratulujemy!

 


ostatnia edycja: 07.07.2021 14:23

Wstecz