Wydarzenia
22.09.2021
Zaproszenie do udziału w międzyuczelnianym kursie Marine Data Literacy

W roku akademickim 2021/2022 odbędzie się pierwsza, pilotażowa edycja międzyuczelnianego kursu Marine Data Literacy organizowanego w ramach partnerstwa European University of the Seas - SEA EU. Kurs jest pionierskim projektem, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji w zakresie wyszukiwania, rozumienia i wykorzystania danych dotyczących środowiska morskiego. Zarówno studenci, jak i wykładowcy będą mieli unikatową możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej i międzyuczelnianej inicjatywie. Zajęcia w formie wykładów i warsztatów będą prowadzone przez zespół wykładowców i mentorów z sześciu uniwersytetów współpracujących w ramach SEA EU (uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty).

Podsumowaniem kursu będzie projekt realizowany przez studentów w międzynarodowych grupach. Przewidywana jest możliwość uzyskania punktów ETCS i włączenia kursu w swój plan studiów lub uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu.

Kurs jest dedykowany studentom studiów II stopnia oraz Szkół Doktorskich / Studiów Doktoranckich wszystkich kierunków, a w wyjątkowych przypadkach będą mogli w nim uczestniczyć również studenci I stopnia.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursu umieszczoną na stronie SEA EU Data Literacy Course ( http://ioi.research.um.edu.mt/seaeu-data-literacy/index.html), tam też można się zarejestrować (zakładka Apply). Liczba miejsc jest ograniczona.

Rekrutacja przedłużona do 13.10.2021 r.

 

Zainteresowane osoby zapraszam na spotkanie informacyjne online w poniedziałek 27.09.2021 o godz.13:00 (link do spotkania: https://tiny.pl/97rwd)

Dodatkowych informacji o kursie udziela lokalny koordynator UG: Aleksandra Dudkowska, aleksandra.dudkowska@ug.edu.pl.

 


ostatnia edycja: 06.10.2021 08:01

Wstecz