Wydarzenia
24.09.2021
Nagroda "Naukowiec przyszłości" dla dr. hab. inż. Konrada Ocalewicza, prof. UG

Dr hab. inż. Konrad Ocalewicz, prof. UG zostła laureatem nagrody Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Nauka dla lepszego życia w przyszłości za realizację projektu badawczego pt. "Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad”. Serdecznie gratulujemy! 

O projekcie badawczym:
Istotna rola telomerazy i telomerowego DNA w procesach wzrostu, starzenia się i regeneracji każe bliżej przyjrzeć się tym zagadnieniom u ryb, wśród których obserwuje się znaczny odsetek osobników z zaburzeniami wzrostu (karłowatość), a procesy regeneracji zachodzą naturalnie w gonadach przed i po tarle. Aby zrealizować postawiony w projekcie cel naukowy, długość telomerowego DNA i aktywność telomerazy zostaną zbadane w komórkach somatycznych i komórkach linii płciowej pstrągów tęczowych z niedoborem wzrostu i triploidalnych osobników, które rosną nieprzerwanie przez cały rok. Ponadto aktywność telomerazy zostanie zmierzona w komórkach nieprawidłowo rozwiniętych gonad ryb triploidalnych oraz w pełni wykształconych gonad u płodnych ryb. Wyniki dotyczący zmiany aktywności telomerazy i długości telomerowego DNA u ryb różnej płci, charakteryzujących się różnym tempem wzrostu, w komórkach prawidłowo i nieprawidłowo zbudowanych gonad pozwolą pełniej zrozumieć molekularne mechanizmy regulujące tempo wzrostu, procesy starzenia się, dojrzewania płciowego oraz regeneracji układu rozrodczego kręgowców.

O Laureacie:
Główne obszary badawcze, którymi zajmuje się Profesor Konrad Ocalewieczto cytogenetyka, genomika i inżynieria genomowa ryb, genetyczna determinacja i dyferencjacja płci, ewolucja genomu kręgowców, dynamika telomerowego DNA i aktywność telomerazy w komórkach ryb. Kierownik i wykonawca w wielu projektach naukowych finansowanych między innymi przez Narodowe Centrum Nauki. Autor licznych artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Członek komitetu redakcyjnego Journal of Fish Biology i Oceanological and Hydrobiological Studies. Stypendysta programu Stypendia indywidualne w ramach działań "Maria Skłodowska-Curie" (ang. Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships - MSCA IF) przy Komisji Europejskiej, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Fundacji Członków Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk „Pro Scientia et Vita”.
 

Certyfikat

Centrum Inteligentnego Rozwoju

 


ostatnia edycja: 04.10.2021 10:29

Wstecz